späť na obsah časopisu

V minuloročnom záverečnom dvojčísle časopisu Eurostav 11a12/2013 bola pod názvom „Navrhovanie murovaných konštrukcií podľa Eurokódu 6“ publikovaná úvodná časť tejto problematiky, ktorá analyzovala spôsob určenia návrhovej pevnosti v tlaku muriva v závislosti od parametrov, ktoré ju významným spôsobom ovplyvňujú. Návrhovú odolnosť murovaných prvkov (stien a pilierov) však okrem návrhovej pevnosti muriva ovplyvňujú ešte ďalšie činitele, efekt ktorých je potrebné zohľadniť. V nasledujúcom príspevku jeho autorka Ing. Mária Bellová, PhD. zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, po historickom prehľade uplatnenia murovaných konštrukcií, predstavuje spôsob určenia návrhovej odolnosti murovaných prvkov podľa aktuálnej normy, platnej pre navrhovanie murovaných konštrukcií – Eurokódu 6.

Murované konštrukcie prežívajú v súčasnosti po období násilnej prefabrikácie svoju renesanciu. Hoci sa celkový objem stavebnej výroby v ostatných rokoch podstatne znížil, podiel murovaných konštrukcií je stále výrazný. Tento fakt priamo dokazuje skutočnosť, že murivo je najuniverzálnejší stavebný materiál, ktorý má celý rad pozitívnych vlastností.  

Patria k nim – vynikajúce tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti, dostatočná pevnosť, dobrá súdržnosť s maltou a betónom, relatívne dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom a potreba minimálnej údržby, bohatosť tvarov výrobkov, ľahká tvarovateľnosť, jednoduchší návrh aj detaily –než pri iných typoch konštrukcií, možnosť ľahšej kontroly a stavebného dozoru, neobmedzené možnosti pre tvorivý konštrukčný a architektonický návrh, rozšírenosť a dostupnosť domácich surovín na výrobu tehál.


Autor
Ing. Mária Bellová, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
archív redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG