späť na obsah časopisu

Zdravé jedlo, zdravé potraviny, zdravý životný štýl, zdravé materiály, zdravé domy, zdravé bývanie. Zdá sa, že všetko, čo má prívlastok zdravé je v súčasnosti in. Je určite dobrým signálom, že ľudia sa začínajú konečne viac zaujímať o to, čo nakupujú – či už sa to týka napríklad stravovania alebo bývania. Lebo ako sa hovorí, do zdravia treba investovať najmä vtedy, keď sme zdraví a nie až keď sme chorí. A nekvalitné potraviny ale aj menej kvalitné stavebné materiály, sa môžu po určitom čase prejaviť práve na našom zdraví.

Našťastie, v súčasnosti je na trhu široké portfólio výrobkov z rôznych oblastí, vrátane materiálov pre výstavbu. Každý si môže vybrať buď lacnejšie výrobky, menej kvalitné alebo si zvoliť alternatívu v podobe prírodných a zdravých materiálov alebo si môže dokonca vybrať z tzv. alternatívnych materiálov, ktoré sa dnes ešte bežne nepoužívajú, no môžeme nimi výhodne nahradiť obvyklé riešenia. Do sveta alternatívnych stavebných materiálov a ich použitia vo výstavbe vás zavedie príspevok Henricha Pifku (str. 8), v ktorom sa zamýšľa predovšetkým nad ich prínosmi aj obmedzeniami a nad tým, ako ich použitie v praxi mení spôsob stavania a architektonické formy.

Výber stavebných materiálov – od bežne používaných, cez ekologické až po tzv. alternatívne – závisí vždy od „svetonázoru“ ale aj finančných možností samotného stavebníka. Aká je v tomto smere súčasná situácia? Stúpa počet stavebníkov, ktorí sú ochotní investovať do výstavby viac prostriedkov s cieľom žiť a bývať naozaj v zdravom dome? Tieto a ďalšie otázky sme položili architektovi P. Pokornému, ktorý stojí v súčasnosti za viacerými realizáciami energeticky efektívnych domov či už na Slovensku alebo v blízkom Rakúsku. O jeho názoroch a skúsenostiach s navrhovaním zdravého a pekného bývania si môžete prečítať v rozhovore na str. 12.

Zdravý dom znamená vytvoriť zdravé prostredie pre jeho užívateľov. To znamená najmä, že v dome by mala byť príjemná klíma, dobrá kvalita ovzdušia, tepelno-vlhkostná pohoda, dostatok svetla, atď. Na dosiahnutie ideálnych hodnôt kvality ovzdušia, teploty a svetla v dome najvýraznejšie vplývajú práve použité stavebné materiály a technológie a ich správne zabudovanie. Ale je tu aj druhá stránka, ktorá ovplyvňuje tvorbu zdravého interiéru (viac na str. 20 v príspevku V. Kotradyovej).

V titulku editorialu okrem zdravého spomínam aj pekné bývanie a som rada, že vám pekné bývanie a peknú architektúru môžeme predstaviť aj v tomto čísle v rubrikách Architektúra a Výstavba vo svete. Stačí si len nalistovať...

Dúfam, že prvé tohoročné číslo EUROSTAVU bude pre vás pekné čítanie a že sa inšpirujete v tom ako navrhovať a stavať zdravé a pekné bývanie.

Pekné čítanie praje Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka


Autor
Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka, Foto: P. Golej
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG