späť na obsah časopisu

Udržateľná architektúra – energeticky úsporná, ohľaduplná k prostrediu, príjemná pre užívateľov a v neposlednom rade esteticky hodnotná – je témou práve začínajúceho seriálu článkov. Inšpirovali nás k nemu pozitívne ohlasy na nedávno vydanú Rukoväť udržateľnej architektúry, no dovolíme si tu menej systematický prístup než v knihe a skúsime sa prispôsobiť tematickému zameraniu jednotlivých čísiel Eurostav-u. Popri „teoretických“ úvahách predstavíme aj inšpiratívne príklady zelených stavieb. V prvých dieloch možno s väčším dôrazom na energetickú efektívnosť – vzhľadom k blížiacemu sa „prelomovému“ roku 2020 nás čoraz viac zaujíma navrhovanie takmer nulových budov. Ale v tomto čísle sa pozrieme na zdravé domy...

Henrich Pifko, predseda Inštitútu pre energeticky pasívne domy

 

O udržateľnej architektúre hovoríme, keď ide o stavbu, ktorá z tepelnotechnického hľadiska spĺňa požiadavky smernice EPBD-II (a našich nadväzujúcich právnych noriem) – ťažko považovať za udržateľnú takú budovu, ktorá nespĺňa cieľové odporúčané hodnoty normy [3] a o pár rokov by bola „mimo zákon“. Ďalšie kritériá udržateľnosti sa týkajú sídelného kontextu či použitých materiálov a všeobecne životného cyklu budovy – podrobnejšie informácie nájdete v už spomínanej Rukoväti udržateľnej architektúry.

Energeticky úsporné domy sú spravidla aj zdravé domy – možno aj preto, že investori takýchto budov často „cítia ekologicky“ a uvítajú využitie prírodných materiálov, hlinených omietok, povrchových úprav bez emisie škodlivín. Je to dobrá a dnes už aj bežne dostupná voľba...


Autor
Pripravuje Inštitút pre energeticky pasívne domy (www.iepd.sk) a „Architektúra 2020“ – výskumné a školiace centrum udržateľnej a efektívnej architektúry (fa.stuba.sk/a2k20).
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG