Časopis EUROSTAV - 10/2014
Tematické okruhy

sanačné systémy – technológie pre vysušovanie základov a muriva, podrezávania, izolácie a zatepľovanie budov, stavebná chémia; obnova historických krovov, okien, dvier, modernizácia rozvodov a riešenie interiérových povrchov v starých a historických budovách; rekonštrukcie fasád a striech;  technológie a materiály pre riešenia energetických úspor v starších a historických budovách, iluminácia historických objektov, umelecké remeslá, štukatérstvo; osvetlenie a iluminácia; obnova historických vitráží...

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG