späť na obsah časopisu

Ludesch je malá obec v rakúskej krajine Vorarlberg. Už dlhšiu dobu v obci chýbali priestory, ktoré by vytvárali pre miestnych obyvateľov príležitosť pre kultúrno-sociálne kontakty. A nielen to. Východiskom pre návrh komunitného centra Ludesch bolo poskytnúť centrálny komunikačný priestor a priniesť oživenie spoločenského života. Obec Ludesch, ako mnoho rakúskych obcí, je zapojená do programov „e5“ pre energeticky efektívne obce a klimatickej aliancie, a preto sa aj hlavné ciele tohto projektu zameriavali najmä na energetickú efektívnosť budovy, využívanie „zdravých“ miestnych stavebných materiálov a obnoviteľných zdrojov energie. To bola hlavná požiadavka od počiatku, keď obec prestavila projekt verejnosti. Okrem toho bolo hlavným cieľom projektu okrem pasívneho štandardu aj zníženie spotreby primárnej energie (zabudovanej energie) na polovicu, v porovnaní s bežnými pasívnymi budovami.

Komunitné centrum sa skladá z troch dvojposchodových samostatných stavebných konštrukcií, ktoré obklopujú z troch strán priestor vytvoreného nádvoria. Prístup na nádvorie je umožnený aj úzkymi koridormi, ktoré zároveň vytvárajú výhľad na scenériu obce. Každý z týchto objektov má vlastnú funkciu a organizáciu, iba z východnej a severnej časti sú prepojené mostom na poschodí.


Autor
Ing. Ľubica Šimkovicová, Inštitút pre energeticky pasívne domy

Fotografie (vizualizácia)
Ľ. Šimkovicová
Digitalizované ukážky časopisov
Predplatné 2018
Cena verejnosti CENA ARCH 2017
E-shop eurostav
Archbooks
heroal