Časopis EUROSTAV je odborným recenzovaným časopisom, prinášajúcim čitateľom zaujímavé odborné príspevky ohodnotené recenznými posudkami.

Vysokú odbornú úroveň tohto mesačníka a zároveň aj aktuálnosť tém v jednotlivých číslach garantuje 9-členná redakčná rada, zložená z akademických pracovníkov a uznávaných odborníkov z odborov stavebníctva a architektúry.

Atraktívnymi v jednotlivých číslach, okrem hlavných tém, ako je napríklad udržateľnosť v architektúre a stavebníctve alebo energetická úspornosť stavieb, sú aj prezentácie aktuálnych realizácií kvalitnej architektúry na Slovensku aj v zahraničí.

Analýzu z odvetvia stavebníctva na Slovensku za predchádzajúci rok prináša každoročne špecifické júnové číslo časopisu, ktorého ťažiskovou témou je TOP 100 – rebríček najúspešnejších firiem na Slovenskom stavebnom trhu.

Svojou odbornosťou a grafickou čistotou si časopis EUROSTAV upevňuje popredné miesto medzi časopismi odborného zamerania. Odbornou verejnosťou je považovaný za mienkotvorné médium v tejto oblasti.

Časopis EUROSTAV:

 • organizátor konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe a vyhlasovateľ Ceny VISIO 2020
 • organizátor 1. slovenskej BIM konferencie - teória verzus prax 
 • hlavný mediálny partner architektonického ocenenia Cena ARCH  
 • hlavný mediálny partner súťaže CE·ZA·AR  
 • generálny mediálny partner súťaže STAVBA ROKA a zároveň aj jeden zo spoluvyhlasovateľov  
 • podporuje OZ EUROARCH, ktorého cieľom je podporovať slovenskú a európsku architektúru

Časopis EUROSTAV je na prvej priečke TOP odborných médií a patrí mu popredné miesto medzi printovými médiami, ktoré informujú o stavebníctve. Zdroj: NEWTON Media, spol. s r. o. (Mediálna analýza –stavebníctvo 2014)

Komu je časopis EUROSTAV určený?

 • manažérom a odborníkom stavebných spoločností  
 • architektom a projektantom  
 • manažérom a odborníkom spoločností vyrábajúcich stavebný materiál, technológie  
 • investorom a developerom  
 • pedagógom, vedeckým pracovníkom a študentom stavebných odborov 
 • pracovníkom verejnej a štátnej správy pôsobiacim v stavebníctve 

Časopis EUROSTAV je distribuovaný priamo predplatiteľom a nie je voľne v predaji, čo zabezpečuje, že časopis čítajú odborníci zo stavebného segmentu.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG