HB Reavis sťahuje žiadosť 11.12.2017

na pridelenie osvedčenia o významnej investícii

Spoločnosť Smart City s. r. o. (dcérska spoločnosť HB REAVIS GROUP) nateraz sťahuje žiadosť o udelenie osvedčenia o významnej investícii pre projekt „Stanica Nivy – Smart City“.

„Náš projekt „Stanica Nivy – Smart City“ má pre Bratislavu silný verejný prínos a za jeho kvalitami si jednoznačne stojíme. Postupovali sme v súlade so zákonom, proces však ukázal, že slovenská legislatíva nie je pripravená na tento typ schvaľovania investícií. Do budúcna navrhujeme zriadiť odbornú pracovnú skupinu všetkých zúčastnených inštitúcií aj strán, aby sa otvorila konštruktívna diskusia a predišlo neopodstatneným výhradám. Pracovná skupina zaistí odbornú kvalitu pre lepšie pochopenie zámeru najmä pri návrhoch doplnkových dopravných riešení v hlavnom meste. Naše plány zatiaľ nemeníme, na projektoch budeme pracovať ako doposiaľ, očakávame však predĺženie časového horizontu nových projektov,“uviedol výkonný riaditeľ HB Reavis pre Slovensko Adrián Rác.

Denné svetlo ako stavebný materiál

Denné svetlo ako stavebný materiál 28.11.2017

Podujatie ReThink Daylight ukáže jeho potenciál

Workshop s názvom ReThink Daylight je medzinárodnou platformou, kde sa stretávajú architekti, ktorí sa zaujímajú o denné svetlo. Takto môžu v spolupráci s inými kolegami z praxe a s odborníkmi na denné svetlo znovu objaviť jeho potenciál – nielen teoreticky, ale rovno v rámci svojich aktuálnych projektov. Workshopy ReThink Daylight sa v decembri uskutočnia aj na Slovensku a v Českej republike: 6. decembra 2017 v Košiciach, 12. decembra 2017 v Prahe a 13. decembra 2017 v Brne.

Za prvých desať mesiacov zaznamenala 27.11.2017

hodnota investícií nárast o 40,6 %

Od januára do októbra bolo investormi vyhlásených 4 147 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 5,47 miliardy EUR, čo síce medziročne predstavuje šesťpercentný pokles počtu, ale zároveň ide o dvojpätinový nárast objemu. Ukončovanie verejných obstarávaní však naďalej viazne a konkrétnym dodávateľom bolo zadaných najmenej zákaziek za posledných päť rokov. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu októbra 2017.

Zóna Nové Nivy splnila podmienky pre certifikát

Zóna Nové Nivy splnila podmienky pre certifikát 20.11.2017

BREEAM Communities International ako prvá na svete

HB Reavis, pôvodom slovenský developer s medzinárodnou pôsobnosťou, opäť preukázal svoje odhodlanie prispievať k zlepšovaniu kvality života, ochrane životného prostredia a zaoberať sa trvalou udržateľnosťou v rámci developmentu. Ako prvému developerovi na svete sa podarilo kvalifikovať na registráciu o certifikát BREEAM Communities International pre niekoľko svojich projektov v centre Bratislavy. Ide o súbor projektov v postupne revitalizovanej industriálnej zóne Nové Nivy, ktoré sa stávajú prvou mestskou štvrťou na svete uchádzajúcou sa o takýto certifikát. Zóna s výrazne mestotvornými projektmi prinesie mestu verejné aj komerčné funkcie, novú infraštruktúru, množstvo zelene, ekologické a udržateľné riešenia verejných priestorov a v neposlednom rade zlepší kvalitu života.

Prihláste sa do študentskej súťaže 19.11.2017

23. ročník študentskej súťaže XELLA 2017/2018

DOWNTOWN KERLING - BANSKÁ ŠTIAVNICA
Téma súťaže: Multifunkčný mestský blok KERLING, ako miesto na bývanie, prácu, relax a spoznávanie v Banskej Štiavnici. Downtown Kerling, ako rázcestie medzi moderným a historickým alebo vstupná brána do Banskej Štiavnice.
Motto: „Návštevníci, čo prichádzate do Banskej Štiavnice, nebojte sa snívať s otvorenými očami. Prichádzate do údolia veľkého javiska dejín. Storočia kráčajú vedľa vás a mlčky vás pozdravujú.“
Anton Hykisch, prozaik, dramatik, diplomat

Cena ARCH už po dvadsiaty raz! 10.11.2017

Vo štvrtok 9. novembra 2017 bola v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží v Bratislave slávnostne vyhlásená Cena ARCH 2017. Galavečer mal tentokrát ešte slávnostnejšiu atmosféru ako po iné roky. Cena ARCH bola totiž udelená už po dvadsiaty raz. Preto  zúčastnení hostia mali možnosť zhliadnuť v rámci videoprojekcie aj rekapituláciu diel a ich autorov, ktorí Cenu ARCH získali počas celej jej histórie.

Zaujímavá konferencia 10.11.2017

Inžinieri a vedci pri transfere poznatkov

Dňa 8. novembra 2017 sa v kongresovej sále Technopolu v Bratislave na Kutlíkovej ulici uskutočnila konferencia Inžinieri a vedci pri transfere poznatkov. Podujatie organizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností – ZSVTS v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied.

Projekt RenovActive hľadá architekta 27.10.2017

Spoločnosť VELUX hľadá ukážkové riešenie renovácie rodinného domu pre projekt RenovActive Slovensko.

SANHYGA 2017

SANHYGA 2017 26.10.2017

22. ročník vedecko-technickej konferencie

Počas dvoch krásnych dní babieho leta, 19. a 20. októbra 2017, sa konal 22. ročník vedecko-technickej konferencie SANHYGA 2017 – Vodovody, kanalizácia, plynovody, už tradične v hoteli Magnólia v srdci kúpeľného mesta Piešťany. Stretli sa tu vedeckí pracovníci z univerzít doma aj v zahraničí, projektanti zdravotnej techniky, študenti, aj prevádzkovatelia budov. Konferencie sa zúčastnili renomovaní vysokoškolskí pedagógovia z technických univerzít z Čiech, Maďarska, Rakúska aj domácich stavebných fakúlt, z Bratislavy a Košíc. Pozvanie prijalo 15 obchodných firiem, ktoré dodávajú, realizujú a ponúkajú nové výrobky a technológie v oblasti zdravotnej techniky. Program tohtoročnej konferencie analyzoval problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy: Legislatíva a trendy v zdravotnej technike, návrh vodovodov, hygiena a úprava vody, využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku, realizácia ZTI, technologické zariadenia a systémy, príprava teplej vody.

Konferencia AØ trochu inak 20.10.2017

Diskusia o architektúre, jej súčasnej a budúcej podobe

Akokoľvek je téma udržateľnej architektúry a jej protagonistov, ktorými sú pasívne a takmer nulové budovy aktuálna vzhľadom na požiadavky legislatívy, no najmä očividne sa meniacu klímu, je zrejmé, že bez spoločného úsilia a záujmu, sa neposunieme ďalej. Preto vznikla myšlienka usporiadať konferenciu trochu inak. Bude to diskusia o architektúre, jej súčasnej a budúcej podobe pre tých, ktorí majú chuť diskutovať, ale aj pre tých, ktorí sú ochotní počúvať.