INSAID AWARDS 2020 03.02.2020

Slovenská asociácia interiérových dizajnérov (SAID) zakladá a vyhlasuje slovenskú kategorizovanú súťaž o ceny za interiérový dizajn INSAID AWARDS. Do súťaže sa zapájajú najmä autori diel, interiéroví dizajnéri, architekti, umelci, študenti a iní tvorcovia a dodávatelia interiérov. 

Architektúra konverzií / Česko / Slovensko 2005-2015 03.02.2020

Téma bývalých industriálnych budov rezonuje v spoločnosti najmä vďaka projektom konverzií opustených skladov, textíliek, továrenských hál, pivovarov, hutí, či elektrární. Upozorňujú na možnosti, predstavujú aktuálne témy architektúry a urbanizmu, rezonujú so súčasnými tendenciami v umení. Zaplňujú prázdnotu, ktorá zostáva po miznúcej industriálnej ére.

28. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie VYKUROVANIE 2020 13.01.2020


Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA 

Stavebná fakulta STU Bratislava,

Katedra TZB Slovenská komora stavebných inžinierov

vás pozývajú 

 

na tradičnú 28. konferenciu so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2020, ktorá je v tomto roku zameraná na tému „Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom“.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

  • Energetika budov
  • Progresívna výroba tepla
  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Automatizácia vo vykurovaní
  • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 15.1.2020 

Prihlášku na konferenciu a podrobný program nájdete na stránke Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia.http://www.sstp.sk/podujatia/kalendar-akcii/vykurovanie-2020-177_69sk.html

Xella Slovensko získala

Xella Slovensko získala 15.11.2019

3. miesto v súťaži Firma roka 2019

Ekonomický týždenník TREND v 22. ročníku súťaže udelil výročné ceny za mimoriadne podnikateľské výsledky v kategórii Firma roka, Banka roka a Poisťovňa roka podľa ekonomických ukazovateľov. Odovzdávania cien, ktoré sa konalo 5. novembra 2019 v budove Slovenskej filharmónie, sa ako zástupca jednej z nominovaných spoločnosti zúčastnil Ing. Peter Markovič, generálny riaditeľ Xella CZ a Xella Slovensko. V najprestížnejšej kategórii Firma roka 2019 sa spoločnosť Xella Slovensko, spol. s r. o. umiestnila na skvelom treťom mieste.

16. ročník súťaže je vyhlásený!

16. ročník súťaže je vyhlásený! 06.11.2019

ISOVER MULTI-COMFORT HOUSE STUDENT CONTEST 2020

Študenti majú aj tento rok jedinečnú možnosť zapojiť sa do súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2020. Cieľom súťaže je integrovať tvorivý prístup študentov ku konceptu energeticky úsporných stavieb na úrovni pasívneho domu, stimulovať študentov, aby premýšľali o tepelnej i akustickej pohode a dozvedeli sa o osvedčených moderných riešeniach, ktoré ponúka Saint-Gobain. Súťaž je dvojstupňová medzinárodná, určená pre študentov architektúry a stavebných odborov vysokých škôl a univerzít Slovenskej republiky.

Aj prezident je rezident: 28.10.2019

Detaily 25. ročníka študentskej súťaže Xella
Medzinárodná súťaž pre študentov architektúry a pozemného staviteľstva spoločnosti Xella, pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, zverejnila oficiálne zadanie, motivujúce ocenenia a odbornú porotu zloženú z 12 známych mien slovenskej a českej architektúry.

Literárny fond ocenil knihu 04.10.2019

Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948

Vydavateľstvo EUROSTAV vydalo minulý rok s finančnou podporou Fondu na podporu umenia unikátnu knihu Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 – 1948. Autorkou knihy je Ing. arch. Eva Belláková, PhD. Kniha zarezonovala medzi odbornou aj laickou verejnosťou a ocenil ju aj Literárny fond.

FACILITY MANAGEMENT 2019

FACILITY MANAGEMENT 2019 12.09.2019

Kvalita vo facility managemente
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), členská organizácia ZSVTS a Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) organizujú 17. ročník vedecko – odbornej medzinárodnej konferencie s názvom FACILITY MANAGEMENT 2019 – Kvalita vo facility managemente. Konferencia sa uskutoční v dňoch 30. 9. – 1. 10. 2019 v Hoteli Patria, na Štrbskom Plese. Uzávierka prihlášok je už 23. 9. 2019.

Ako stavať po roku 2020 09.09.2019

Ytong Dialog pozýva odbornú verejnosť na diskusiu
Akým zásadným spôsobom sa požiadavka na stavanie takmer nulových budov premietne do návrhov a posudzovania budov a akou mierou sa na hodnotení budov budú podieľať technické zariadenia? To je téma tohtoročného  Ytong Dialogu, ktorý sa v októbri koná v Košiciach a v Bratislave. Hlavnou témou nie sú zmeny noriem a legislatívy, ale spôsob navrhovania praktických a funkčných riešení. Tému návrhu z pohľadu predpisov o energetickej hospodárnosti budov spracoval Ing. Pavol Podmalík zo spoločnosti Delphia.
Svetovým týždňom zelených budov

Svetovým týždňom zelených budov 04.09.2019

Koniec septembra bude na Slovensku zelený
Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) už po deviatykrát organizuje Týždeň zelených budov na Slovensku. Aj tento rok prebehne súčasne so Svetovým týždňom zelených budov (World Green Building Week). Ide o celosvetovú kampaň zameranú na propagáciu trvalej udržateľnosti, ochranu životného prostredia, ekologického spôsobu života a zdravého bývania. Podujatie sa bude konať od 23. do 29. 9. v Bratislave.