Spoločnosť Xella vyzýva mladých architektov

Spoločnosť Xella vyzýva mladých architektov 16.10.2018

24. ročník medzinárodnej študentskej súťaže

Prestížna súťaž budúcich architektov láka každoročne k účasti študentov nielen českých a slovenských vysokých škôl, ale aj z ďalších krajín strednej Európy. Tento rok sa téma súťaže po niekoľkých rokoch opäť venuje Prahe. Súťažiaci majú navrhnúť Dream Tower, vežový dom v Nových Butoviciach. Návrhy môžu záujemcovia posielať od začiatku októbra do 25. februára 2019. Prvýkrát je vypísaná aj sprievodná fotografická súťaž.

Laureáti XVII. ročníka CE•ZA•AR 2018 04.10.2018

XVII. ročník Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2018 vyvrcholil včera večer v bratislavskej Starej tržnici slávnostným odovzdaním sošiek víťazom. Galavečer bol príležitosťou upozorniť verejnosť na kvalitnú domácu architektonickú tvorbu. Prítomní boli významní hostia z kultúrno-spoločenského života a architektonickej obce. Vyhlasovateľom ceny CE·ZA·AR je Slovenská komora architektov. Skutočnosť, že kvalitná architektúra je verejným, celospoločenským záujmom, potvrdzuje aj fakt, že XVII. ročník Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2018 sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky a primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019 01.10.2018

Slovenská stavebná vedecko-technická Vás pozíva na 20. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019 – Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov.
Konferencia sa uskutoční 22. – 24. mája 2019 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese v hoteli Patria.  
Odborní garanti: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka, Technický a skúšobný ústav stavebný n. o., Ing. Jiří Šála, CSc., ŠÁLA-MODI spol. s r. o., Česká republika.
Termín uzávierky pre prednášateľov a aktívnych účastníkov je 30. 11. 2018.

Medzinárodná prierezová odborná konferencia 11.09.2018

HYDROIZOLÁCIE SPODNÝCH STAVIEB BUDOV

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť – člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a Slovenská komora stavebných inžinierov usporiadajú medzinárodnú prierezovú odbornú konferenciu HYDROIZOLÁCIE SPODNÝCH STAVIEB BUDOV v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018. Konferencia sa bude konať 8. novembra 2018 v Kongresovej sále ZSVTS na Koceľovej ulici 15 v Bratislave. Cieľom konferencie je zamerať pozornosť na predpokladanú životnosť podzemnej časti budov, ktorú je potrebné rozdeliť do troch kategórií: 1. na menej, alebo ľahko opraviteľné, 2. na ťažko opraviteľné, 3. plnú životnosť hydroizolácií spojenú so životnosťou budov.

Týždeň zelených budov na Slovensku 10.09.2018

24. 9. - 3. 10. 2018 v Bratislave a v Košiciach

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) už po ôsmy raz usporadúva Týždeň zelených budov na Slovensku. Tento sa koná súbežne so Svetovým týždňom zelených budov (World Green Buidling Week), ktorý je vlajkovou loďou zelených rád po celom svete. Zástupcovia udržateľnej výstavby upriamujú pozornosť na masívnu propagáciu ekologických, sociálnych a ekonomických cieľov, od riešenia klimatických zmien až po vybudovanie zeleného bývania, pracovného prostredia a komunít – lepších miest pre život, prácu a zábavu. Hlavným mottom tohtoročného Týždňa zelených budov na Slovensku je „EKOLOGICKY – ZDRAVO – EFEKTÍVNE“ a v tomto duchu sa budú niesť aj všetky pripravované akcie.

URBAN WALK – interaktívna plánovacia prechádzka 03.09.2018

Dávame do pozornosti interkatívnu plánovaciu prechádzku URBAN WALK zameranú na tému podmostia SNP, ktorá sa uskutoční sobotu 15. 9. 2018 o 15:00 hodine. Prechádzka bude zameraná na zlepšenie prepojenia historického centra priestorov Hviezdoslavovho námestia, Rybného námestia s Podhradím a nábrežím Dunaja. Urban walk je metóda využívaná ako nástroj participácie obyvateľov i odborníkov pri tvorbe verejných priestorov. Komunikáciu organizátori akcie


Bývanie budúcnosti s VELUX

Bývanie budúcnosti s VELUX 15.08.2018

Študenti môžu ukázať, ako si ho predstavujú

Bývanie budúcnosti je témou ďalšieho ročníka medzinárodnej študentskej súťaže Active House Award. Registrovať sa môžu študenti už teraz. Na víťazov čakajú atraktívne ceny. Zapojiť sa môžu študenti vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky. Spoločnosť VELUX tento rok zvolila ako tému súťaže Bývanie budúcnosti. Dôvodom je starnutie Európskeho stavebného fondu, ale aj čoraz viac ľudí, ktorí bývajú v nezdravom vnútornom prostredí (podľa štúdie Healthy Home Barometer). Práve preto nastal správny čas, aby sme sa zamysleli nad tým, ako budeme v Európe v budúcnosti bývať. Študenti sa môžu registrovať najneskôr do 19. októbra 2018. Projekty do súťaže je potrebné odovzdať najneskôr 30. novembra 2018.

Logistické centrum pre KiK 08.08.2018

Stavebná spoločnosť HSF System SK ako generálny dodávateľ stavby dokončila 2. etapu logistického centra pre spoločnosť DSK Logistik v priemyselnom parku Kostolné Kračany. Rozšírené skladovacie priestory s celkovou rozlohou viac ako 50 000 m2 využíva popredný európsky predajca textilu a doplnkov pre domácnosť KiK. Developerom projektu je spoločnosť GO Asset, kde zabezpečenie projektového manažmentu bolo zabezpečené spoločnosťou Atrios.

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky 07.08.2018

Penta Real Estate začala rekonštrukciu Jurkovičovej teplárne

Včera počas kontrolného dňa primátora mesta Bratislava, Iva Nesrovnala, sa začala rekonštrukcia Jurkovičovej teplárne, národnej kultúrnej pamiatky. Jej komplexná rekonštrukcia si vyžiada investíciu viac ako 11,5 mil. EUR a dokončenie sa očakáva v priebehu roka 2020.

CE.ZA.AR 2018 – nominácie 01.08.2018

Vo štvrtok 26. júla 2018 sa v priestoroch Berlinky v budove SNG konala tlačová konferencia, na ktorej boli vyhlásené architektonické diela nominované na udelenie Ceny za architektúru CE.ZA.AR 2018. Cenu CE.ZA.AR udelí Slovenská komora architektov tento rok už po 17. raz. Konferencie sa zúčastnili Imrich Pleidel (predseda SKA), Oľga Miháliková (sekretárka a projektová manažérka ceny) a členovia poroty Petr Hájek, Pavol Macho a Pavol Mikolajčák. O udelení cien CE.ZA.AR vždy rozhoduje porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. Okrem troch menovaných boli tento rok jej členmi aj Peter Jurkovič, Miriam Lišková, Filipe Magalhães a Pavel Nasadil. V prvom kole z 85 prihlásených diel porota vybrala 22, ktoré koncom júla navštívila a posúdila in situ a z nich zvolila nominácie v každej zo šiestich kategórií. Následné určila aj víťazné diela, no tie budú vyhlásené až počas slávnostného galavečera 4. októbra 2018.