LEN DÔRAZNÉ OPATRENIA PRINESÚ VÝSLEDKY 04.12.2018

V Katoviciach v týchto dňoch začala klimatická konferencia COP 24. Až do 14. decembra budú prebiehať rokovania za účasti predstaviteľov štátov, odborníkov z oblasti klímy, priemyslu, ale i zástupcov zelených rád a členských firiem Slovenskej rady pre zelené budovy.Každá krajina, firma i jednotlivec musia podniknúť dôrazné kroky, aby sa nenaplnili katastrofické scenáre, ktoré vyplynuli z októbrovej správy Medzivládnej komisie pre klimatické zmeny (IPCC), ak sa nepodarí obmedziť nárast teploty na 1,5 °C. V týchto dňoch má 30-tisíc delegátov klimatickej konferencie šancu prijať opatrenia, ktoré zamedzia extrémnemu teplu, suchu, strate niektorých ekosystémov, ničivým záplavám a narastajúcej chudobe.

Systém Ytong predstavil

Systém Ytong predstavil 26.11.2018

veľkoformátové novinky

Stavebný systém Ytong teraz prichádza so zásadnou inováciou, ktorú ocenia najmä stavebné spoločnosti, developeri a projektanti. Značka uviedla na trh veľkoformáty, ktoré majú rovnakú prémiovú kvalitu, a ušetrí sa s nimi čas i náklady na stavbu – spotrebuje sa menej maltovín, u radoviek netreba lešenie a znížia sa aj náklady na pracovnú silu. Podnikateľom v stavebníctve sa tak dáva do rúk cenný nástroj na získanie konkurenčnej výhody – môžu stavať rovnako kvalitne, ale za kratší čas a s menšími nárokmi na stále viac nedostatkovú pracovnú silu.

Denné svetlo ovplyvňuje ľudské zdravie

Denné svetlo ovplyvňuje ľudské zdravie 21.11.2018

Prieskum celosvetovo uznávanej inštitúcie YouGov ukázal, že viac ako polovica ľudí (53 %) si uvedomuje, že denné svetlo ovplyvňuje ich spánok a takmer dve tretiny (63 %) verí, že denné svetlo ovplyvňuje ich produktivitu. Dbajte o svoje zdravie a vpustite do života viac denného svetla. Podľa výskumu Svetovej zdravotníckej organizácie trávime v súčasnosti až 90 % času vo vnútri budov. Počas dňa trávime v uzatvorených priestoroch 21 až 24 hodín. Izolovaní od prírodných zdrojov však nie sú len dospelí, ale aj deti, ktoré tento nedostatok vnímajú ešte citlivejšie. Prirodzené denné svetlo je pritom dôležité ako pre naše fyzické, tak aj pre psychické zdravie. Potvrdil to prieskum celosvetovo uznávanej inštitúcie YouGov.

Administratíva STEIN má nového majiteľa a zmenila aj názov 19.11.2018

MiddleCap Real Estate Ltd. predal Prvému realitnému fondu, o.p.f. spravovanému spoločnosťou IAD Investments správ. spol., a. s. administratívnu budovu, ktorá vyrástla v areáli bývalého pivovaru Stein v Bratislave. Táto akvizícia je jednou z najväčších transakcií roku 2018 v oblasti real estate na Slovensku. Ide o projekt s viac ako 12 000 m2 administratívno-obchodných priestorov, ktorý pribudne do portfólia nehnuteľností Prvého realitného fondu, o. p. f. Novostavba spĺňa prísne ekologické kritériá a je v procese získania ekologickej certifikácie LEED Gold.

Výsledky súťaže EFEKTIA 2018

Výsledky súťaže EFEKTIA 2018 14.11.2018

víťazný projekt ušetril takmer 200-tisíc eur za rok

Energetická efektívnosť je témou dnešnej doby. Okrem životného prostredia dokáže výrazne šetriť aj rozpočty súkromných aj verejných organizácií. Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES) preto zorganizovala už 2. ročník súťaže o najlepšie projekty energetickej efektívnosti. Ide o investície do nových technológií a modernizácie budov, ktoré významne znižujú platby za energie. V tomto roku súťaž niesla podtitul „Voľnejšie ruky pre verejný sektor“. V kategórii verejný sektor zvíťazil projekt EPC pre Gymnázium M. R. Štefánika a Gymnázium Imre Madácha, realizovaný Trnavským samosprávnym krajom. Ocenenie za 1. miesto v kategórii verejný sektor získala spoločnosť Svet zdravia za projekt Energeticky úsporné opatrenia v areáli Nemocnice arm. generála L. Svobodu vo Svidníku, ktorý si odniesol aj Hlavnú cenu EFEKTIA 2018 za celkovo najlepší projekt GES. Najlepším projektom energetickej efektívnosti odovzdal ceny aj minister hospodárstva Peter Žiga. Súťaž podporili spoločnosti e-Dome a ČEZ ESCO.

VKB 2018 - 29. ročník konferencie 13.11.2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) organizuje v tomto roku 29. ročník konferencie Vnútorná klíma budov 2018
na tému Úspory energie verzus vnútorné prostredie. Konferencia sa uskutoční v dňoch 27. a 28. XI. 2018, v Hoteli ATRIUM***, v Novom Smokovci.

Riešenie pre ľahké ploché strechy na trapézovom plechu 29.10.2018

Austrotherm tepelnoizolačný systém plochej strechy s trapézovým plechom umožňuje rýchlu a efektívnu realizáciu ľahkých striech priemyselných stavieb a objektov občianskej vybavenosti.
Austrotherm predstavuje riešenie zateplenia plochej strechy, ktoré kombináciou expandovaného penového polystyrénu (EPS) a minerálnej izolácie, spĺňa všetkytepelnotechnické a protipožiarne parametre bez zvyšovaniastatického zaťaženia konštrukcie.


HSF System SK stavia 22.10.2018

ďalšiu výrobnú halu v IMMOPARK Košice

Žilinská stavebná spoločnosť HSF System SK má ďalšiu zákazku v priemyselnej zóne Immopark Košice, kde stavia na ploche 15 000 m2 ďalšie výrobné a skladové priestory vrátane infraštruktúry, spevnených plôch a administratívneho vstavku.

Spoločnosť Xella vyzýva mladých architektov

Spoločnosť Xella vyzýva mladých architektov 16.10.2018

24. ročník medzinárodnej študentskej súťaže

Prestížna súťaž budúcich architektov láka každoročne k účasti študentov nielen českých a slovenských vysokých škôl, ale aj z ďalších krajín strednej Európy. Tento rok sa téma súťaže po niekoľkých rokoch opäť venuje Prahe. Súťažiaci majú navrhnúť Dream Tower, vežový dom v Nových Butoviciach. Návrhy môžu záujemcovia posielať od začiatku októbra do 25. februára 2019. Prvýkrát je vypísaná aj sprievodná fotografická súťaž.

Laureáti XVII. ročníka CE•ZA•AR 2018 04.10.2018

XVII. ročník Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2018 vyvrcholil včera večer v bratislavskej Starej tržnici slávnostným odovzdaním sošiek víťazom. Galavečer bol príležitosťou upozorniť verejnosť na kvalitnú domácu architektonickú tvorbu. Prítomní boli významní hostia z kultúrno-spoločenského života a architektonickej obce. Vyhlasovateľom ceny CE·ZA·AR je Slovenská komora architektov. Skutočnosť, že kvalitná architektúra je verejným, celospoločenským záujmom, potvrdzuje aj fakt, že XVII. ročník Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2018 sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky a primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.