ISOVER MULTI-COMFORT HOUSE STUDENT CONTEST 2020

Študenti majú aj tento rok jedinečnú možnosť zapojiť sa do súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2020. Cieľom súťaže je integrovať tvorivý prístup študentov ku konceptu energeticky úsporných stavieb na úrovni pasívneho domu, stimulovať študentov, aby premýšľali o tepelnej i akustickej pohode a dozvedeli sa o osvedčených moderných riešeniach, ktoré ponúka Saint-Gobain. Súťaž je dvojstupňová medzinárodná, určená pre študentov architektúry a stavebných odborov vysokých škôl a univerzít Slovenskej republiky.

V aktuálnom 16. ročníku medzinárodnej študentskej súťaže Multi-Comfort je úlohou študentov navrhnúť udržateľný rozvojový park, ktorý má v sebe kombinovať obytné, vzdelávacie a rekreačné funkcie. Teda premeniť zónu postindustriálnej lokality Coignet Enterprise v Saint-Denis (Francúzsko) na zelenú obytnú, vzdelávaciu a rekreačnú oblasť rešpektujúcu stopy historického dedičstva miesta a potreby trvalo udržateľného rozvoja moderného susedstva.

Zatiaľ posledného, 15. ročníka sa zúčastnilo 60 tímov z 34 krajín Európy a Ázie. Možnosť porovnať svoju prácu, stretávať sa a diskutovať so zahraničnými kolegami sú dôvody, prečo je súťaž tak populárna medzi študentmi a profesormi.

Študentská súťaž prebieha každoročne v dvoch kolách – národnom a medzinárodnom. Staňte sa aj vy súčasťou tejto úžasnej súťaže a získajte skvelé profesionálne skúsenosti. Energetická účinnosť, udržateľnosť a rôzne typy komfortu sú kľúčovými faktormi rozvoja vášho projektu a reprezentácie vašej krajiny na medzinárodnej scéne!

Termín uzávierky národného kola je 31. marca 2020. Miestna divízia Saint-Gobain môže tento dátum posunúť pre lepšiu synchronizáciu.

Všetko o súťaži, jej histórii, predchádzajúcich ročníkoch ako aj informácie o tom aktuálnom nájdete na stránke multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contest.