Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA


Stavebná fakulta STU Bratislava,

Katedra TZB Slovenská komora stavebných inžinierov

vás pozývajú 

 

na tradičnú 28. konferenciu so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2020, ktorá je v tomto roku zameraná na tému „Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom“.


Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

  • Energetika budov
  • Progresívna výroba tepla
  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Automatizácia vo vykurovaní
  • Energetické služby

Spolu sa uskutoční trinásť samostatných seminárov, štyri diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 15.1.2020 

Prihlášku na konferenciu a podrobný program nájdete na stránke Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia.http://www.sstp.sk/podujatia/kalendar-akcii/vykurovanie-2020-177_69sk.htm