MiddleCap Real Estate Ltd. predal Prvému realitnému fondu, o.p.f. spravovanému spoločnosťou IAD Investments správ. spol., a. s. administratívnu budovu, ktorá vyrástla v areáli bývalého pivovaru Stein v Bratislave. Táto akvizícia je jednou z najväčších transakcií roku 2018 v oblasti real estate na Slovensku. Ide o projekt s viac ako 12 000 m2 administratívno-obchodných priestorov, ktorý pribudne do portfólia nehnuteľností Prvého realitného fondu, o. p. f.

Skolaudovaná už koncom roka 2017

Projekt a následne aj development spomínaného objektu realizoval MiddleCap Real Estate Ltd. prostredníctvom dcérskej spoločnosti AMW Development a. s. Pozemky firma kúpila koncom roka 2015 od YIT Reding s cieľom výstavby administratívno-obchodných priestorov. MiddleCap Real Estate Ltd., ktorého vlastníkom je Miroslav Výboh, kolaudoval administratívnu budovu polyfunkčného súboru NEW STEIN koncom roka 2017 a prví nájomcovia sa do nových administratívnych priestorov sťahovali v marci 2018. V súčasnosti medzi najväčších nájomcov patria medzinárodné spoločnosti Deutsche Telekom Services Europea Lucron Group. Budova sa nachádza na križovatke ulíc Krížna a Legionárska. Na siedmych poschodiach kombinuje prevažne administratívnu časť s priestormi určenými na poskytovanie služieb (900 m2) a 170 parkovacích miest. Novostavba spĺňa prísne ekologické kritériá a je v procese získania ekologickej certifikácie LEED Gold.

Zmena názvu na STEINERKA Business Center

So zmenou majiteľa dochádza aj k zmene názvu administratívnej budovy na STEINERKA Business Center. Snahou je nadviazať na históriu Krížnej ulice, ktorú si obyvatelia Bratislavy pamätajú práve ako „Steinerku“.

„Skutočnosť, že sa nám podarilo transakciu znamenajúcu predaj budovy uzavrieť v relatívne krátkom čase, necelých 10 mesiacov od kolaudácie, jasne vypovedá o vysokom štandarde spracovania a sfinalizovania projektu. Úprimne nás teší, že sme tak naplnili verejný záväzok o kvalite, ktorý sme na samom začiatku dali.“ netají spokojnosť s uzavretým obchodom Matúš Výboh, predseda predstavenstva spoločnosti AMW Development.

„Administratívna budova polyfunkčného súboru NEW STEIN, odteraz STEINERKA Business Center, je ďalším cenným aktívom, ktoré diverzifikuje naše realitné portfólio. Od tejto investície očakávame, že nám pomôže zastabilizovať a prípadne aj zvýšiť pozitívnu výkonnosť fondu.“ konštatuje Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s.

„Nákup novovybudovanej kancelárskej budovy prináša do portfólia Prvého realitného fondu, o. p. f. ďalšiu novú kvalitnú nehnuteľnosť v atraktívnej lokalite Bratislavy. Spolu s uvedenou skladbou nájomcov a nadštandardnou dĺžkou nájomných zmlúv predstavuje akvizícia silný potenciál na zhodnotenie aktíva,“ uviedol Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments správ. spol., a. s. zodpovedný za riadenie realitných investícií.

Na strane predávajúceho poskytovala kompletné transakčné poradenstvo spoločnosť MiddleCap Advisory. Spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. pri kúpe nehnuteľnosti zastupoval tím advokátskej kancelárie CMS, finančno-daňové poradenstvo zastrešila spoločnosť Deloitte a o technické poradenstvo sa postarala spoločnosť Sentient ČR.

Viac informácií na: www.middlecap.com a www.iad.sk