bolo opätovne potvrdené ako akreditačná agentúra ENAEE 

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) prostredníctvom Akreditačného centra (AC ZSVTS) od roku 2016 vykonáva akreditačnú činnosť podľa kritérií stanovených organizáciou ENAEE (Združenie európskych akreditačných agentúr).

ZSVTS má medzinárodnú certifikáciu na hodnotenie kvality študijných programov na vysokých školách technického zamerania. Ide o akreditáciu, ktorou sa potvrdzuje, že predmetný študijný program spĺňa podmienky kladené na obdobné študijné programy v rámci Európy.

Akreditačné centrum ZSVTS je 14. akreditačnou agentúrou v Európe, ktorá je oprávnená vydávať certifikáty so značkou EUR ACE technickým študijným programom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Za ďalší úspech možno považovať skutočnosť, že AC ZSVTS úspešne absolvovalo reakreditáciu, uskutočnenú zástupcami ENAEE, ktorá potvrdila plnú funkčnosť tejto medzinárodnej agentúry na ďalšie obdobie.

Značka EUR-ACE® je  Európskou komisiou zahrnutá medzi  "European Quality Labels”, čo garantuje kvalitu inžinierskeho študijného programu a súčasne  zaisťuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu, pričom potvrdzuje praktické znalosti a zručnosti absolventov pre ich budúce zamestnanie.

AC ZSVTS k dnešnému dňu úspešne vykonalo 12 akreditácií študijných programov na slovenských technických univerzitách.

Viac o uvedenej problematike nájdete na webovej stránke http://www.eurace.sk/