poznáme víťazov
Po prvých dvoch úspešných udeľovaniach ocenení vo Viedni v roku 2014 a v Madride v roku 2016 sa slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže LifeChallenge tohto roku konalo 14. júna 2018 v priestoroch Slovenskej filharmónie v Redute v Bratislave.

LifeChallenge sa stáva pojmom: Baumit ponúka takmer neobmedzené možnosti pre jedinečný charakter každej budovy – výberom materiálov, štruktúr, tvarov a farieb. Táto skutočnosť stála pri zrode myšlienky zorganizovať súťaž pre najkrajšie európske fasády Baumit LifeChallenge, ktorá sa dnes teší veľkej obľube, a tak sa pokračuje v sérii súťaží každý druhý rok už po tretí raz.

Viac ako 320 projektov v 6 kategóriách
Na galavečer 14. júna 2018 bolo pozvaných približne 500 hostí zo všetkých 27 krajín spoločnosti Baumit – medzi nimi boli najlepší architekti, investori a partneri Baumit. Viac ako 320 projektov hodnotila nezávislá odborná porota v 6 kategóriách Rodinný dom, Bytový dom, Nebytová stavba, Zateplený objekt, Renovácia historických objektov a špeciálna kategória pod názvom Štruktúra podporuje dizajn.


Foto: Yuliya Dimova, Baumit Bulharsko

Bratislava first
„Bratislava je rodným mestom jednej z našich najúspešnejších a najctižiadostivejších krajín Baumit. Nebolo preto príliš veľkým prekvapením, keď Baumit Slovensko získalo ocenenie LifeChallenge Award 2016 s pozoruhodným projektom „Škôlka Limbach“ od architektov Rezníka & Poláka,“ povedal Robert Schmid. A tak príbeh pokračuje ďalej – trofej LifeChallenge sa zo západu Európy vracia späť do jej srdca.

Shortlist
V súťaži sa hodnotí predovšetkým štruktúra a stvárnenie fasády, ale samozrejme aj celková architektúra projektov. Medzinárodná odborná porota pozostávajúca z 13 renomovaných architektov zostavila prostredníctvom on-line hlasovania zoznam so 6 najlepšími projektmi v každej kategórii, tzv. shortlist, ktorý bol zverejnený začiatkom apríla. Víťazov vybrala odborná porota na svojom zasadnutí bezprostredne pred odovzdávaním cien. Na odovzdávanie ocenení boli do Bratislavy pozvané všetky projektové tímy kandidátov z tzv. shortlistu.

Názory na LifeChallenge
Andrey Pashenko z ukrajinského štúdia architektov A. Pashenko referuje o svojich zážitkoch z LifeChallenge: „Zúčastnil som sa tejto súťaže dvakrát a vždy som bol ohúrený jej fantastickou atmosférou. Po prvý raz to bolo finále vo Viedni, ktoré som si skutočne užil, ale merítko a nezameniteľná „chuť“ prezentácie v Madride mi doslova vzali dych. Jedinečná šou prezentovaných stavieb, to bola mimoriadna kombinácia možností moderných prezentačných technológií servírovaná spolu s tými najkrajšími emóciami. Rozhodnutie Baumitu organizovať takúto súťaž zvyšuje jeho kredit a som presvedčený, že vynaložené prostriedky sa mnohonásobne vrátia v podobe mimoriadnej reputácie značky. A napokon – knižná publikácia LifeChallenge, ktorú sme dostali ako darček bola plná špičkových, inšpiratívnych objektov. Bola naozaj obohacujúca skúsenosť – vidieť čo ľudia robia, ako to robia a to všetko veľmi dobre zorganizované.“

Baumit LifeChallenge 2018 - víťazi

Kategória: Rodinný dom
Pavilion in a Hayrack, Vrhe, Slovenia

Kategória: Bytový dom
Beautiful Elderlylife, Izola, Slovenia

 
Kategória: Nebytová stavba
Studentclub – South Bohemia, České Budejovice, Czech Republic

 
Kategória: Zateplený objekt
Torre 30. Madrid, Madrid, Spain

 
Kategória: Renovácia historických objektov
Paulaner Brewery, München, Germany

 
Špeciálna kategória „Štruktúra podporuje dizajn“
House Marie, Baden, Austria

 
Hlavná cena Life Challenge Award 2018
Collective housing and health centre, Barcelona, Spain

 
Všetky informácie o súťaži LifeChallenge 2018 nájdete na www.lifechallenge.baumit.com.