Zadanie tohto ročníka ponúka unikátnu možnosť spracovať Dream Tower – vežový dom v Nových Butoviciach. Tento rok po prvýkrát je možné zasielať i fotografie do sprievodnej súťaže.

Návrhy je nutné odovzdať do 25. februára 2019.

Študenti majú tento rok za úlohu spracovať návrh multifunkčnej budovy v zaujímavej lokalite a zasadiť ju do existujúceho kontextu centra Czech Photo Centre a technologického centra CyberDog. Môžu tiež prihlásiť svoje fotografie s uplatnením svojho návrhu.

Porota sa nad ich prácami zíde 12. – 13. marca a opäť ju tvoria renomovaní architekti Česka i Slovenska. Účasť prisľúbili Jakub Cígler, Jaromír Veselák, Tomáš Císař, Hana Smitková, za Slovenskú republiku Peter Moravčík, Ivan Kubík a Imrich Pleidel.

Ich hodnotenie je bezpochyby cennou spätnou väzbou študentských prác a umiestnenie v súťaži sa stáva významnou konkurenčnou výhodou pre budúcu prácu študentov.

Viac informácií nájdete:
https://www.ytong.cz/cs/docs/vs-soutez-24-rocnik-zadani-1.pdf
https://www.ytong.cz/cs/docs/Xella-Studentska-soutez-Praha-2018-cele-zadani.pdf