Nadácia Mies van der Rohe vyhlásila v Bruseli víťaza Ceny EÚ za súčasnú architektúru - Mies van der Rohe Award 2019. Spomedzi nominovaných prác opäť zvíťazila rekonštrukcia veľkého obytného komplexu Transformácia 530 bytov vo francúzskom Bordeaux. Cenu udeľuje Európska komisia v spolupráci s Miesovou nadáciou každé dva roky. Odbornú stránku zaručujú architektonické inštitúty a komisia odborníkov z vyše tridsiatich krajín. Víťaz spolu s cenou získa aj finančnú odmenu v sume 60-tisíc eur.

V aktuálnom ročníku porota vyberala z 383 prihlásených diel, našu krajinu reprezentovalo osem realizácií. Do výberu 40 najlepších realizácií sa po prvýkrát dostal aj zástupca zo Slovenska  - Bratislavská Mlynica. Následne porota na základe osobnej návštevy vyberala z piatich finalistov.

Tak ako aj víťaz spred dvoch rokov - renovácia obytného komplexu DeFlat Kleiburg, aj projekt v Bordeaux priamo reaguje na súčasné riešenie krízy bývania v európskych mestách. Revitalizácia jestvujúcej zástavby a mnohokrát aj jej radikálna transformácia je minimálne rovnako dôležitá ako nová výstavba. Projekt v Bordeaux ukazuje jeden z možných prístupov. Necháva prehovoriť individuálne príbehy obyvateľov, snaží sa podporiť komunitný život. Projekt sa dostal do užšieho výberu aj vzhľadom na aktuálnosť témy. Nutnosť vyrovnať sa s odkazom modernizmu nie je len francúzskou, ale aj celoeurópskou výzvou.

Príklad rekonštrukcie Transformácia 530 bytov vo francúzskom Bordeaux od autorov Lacaton & Vassal architecte,  Frédéric Druot Architecture a Christophe Hutin Architecture je mimoriadne zaujímavý aj v kontexte slovenského stavebného fondu. Ukážka, ako sa dá urobiť naozaj zaujímavá obnova a zhodnotenie starších objektov masívnej bytovej výstavby "za plnej prevádzky". Efektívne, účelne a architektonicky čisto. S výrazným zvýšením kvality bývania.

Rekonštrukcia plne obsadenej bytovky začínala v interiéri a postupne sa dostala až na fasádu, kde predsadená pavlač (zimná záhrada) umožnila v maximálnej miere otvorenie bytov. Pôvodné malé okná nahradilo veľké posuvné zasklenie. Výsledkom je viac priestoru, svetla a výhľadov. Rekonštrukcia prebehla bez vysťahovania obyvateľov. Nové obvodové konštrukcie pomohli výrazne zlepšiť celkovú energetickú bilanciu stavby.

www.eumiesaward.com