Po odbornej časti konferencie už tradične nasledoval slávnostný večer spojený s udeľovaním Ceny VISIO 2020, ktorú Vydavateľstvo EUROSTAV a redakčná rada časopisu Eurostav udeľuje významným slovenským projektom z oblasti udržateľnej architektúry.

Štvorčlenná odborná porota v zložení prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., (odborní garanti konferencie a členovia redakčnej rady časopisu Eurostav), Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. (výkonná riaditeľka vydavateľstva) a Ing. Pavol Kukura (predseda predstavenstva SKGBC, sa tento rok rozhodla udeliť Cenu VISIO 2020 za rok 2017/2018 spoločnosti KINNARPS. Švédska nábytkárska rodinná firma Kinnarps je známa najmä kvalitnými výrobkami s minimálnym vplyvom na životné prostredie a s uplatňovaním princípov udržateľnosti v celom svojom výrobnom aj distribučnom reťazci.

KINNARPS navrhuje a realizuje interiérové riešenia pracovných priestorov kancelárií a priestorov verejného sektoru. Každý svoj výrobok posudzujú pomocou tzv. The Better Effect Index, ktorým hodnotia jednotlivé výrobky z hľadiska udržateľnosti a tento index sa snažia neustále pri svojich výrobkoch zlepšovať. Sú príkladom spoločnosti, ktorá sa snaží spoluvytvárať zdravé a udržateľné kancelárske priestory.

Cenu VISIO 202O za spoločnosť KINNARPS si z rúk výkonnej riaditeľky Vydavateľstva EUROSTAV Dariny Lalíkovej prevzali konatelia spoločnosti KINNARPS pani Veronika Hucková a Jakub Hermann a Johanna Ljunggren (foto 1), ktorá je v materskej spoločnosti KINNARPS zodpovedná za dodržiavanie princípov udržateľnosti pri výrobe a distribúcii výrobkov. Pri odovzdávaní ceny nemohla chýbať ani obchodná riaditeľka spoločnosti CEMMAC pani Jana Pančíková, keďže spoločnosť CEMMAC je už tretí rok hlavným partnerom Ceny VISIO 2020.

Okrem ceny odbornej poroty, bola počas slávnostného večera odovzdaná aj Cena verejnosti VISIO 2020, o ktorej rozhodovala verejnosť hlasovaním na web stránke vydavateľstva EUROSTAV od 15. apríla do 15. mája 2018. Na základe hlasovania širokej verejnosti si cenu verejnosti odniesli developer a investor budovy novej centrály ČSOB v Bratislave v areáli Zuckermandel. Široká verejnosť zrejme ocenila na budove ČSOB predovšetkým to, že využíva všetky prvky zelenej architektúry ako sú vegetačné strechy a terasy, využívanie recyklovaných materiálov pri výstavbe, využitie LED osvetlenia, atď. Developerom budovy ČSOB bola spoločnosť J&T RE a investorom ČSOB, a.s. Cenu verejnosti si z rúk obchodnej riaditeľky Vydavateľstva EUROSTAV Michaely Koreňovej a konateľa spoločnosti SALVIS Samuela Suru, ktorá bola generálnym partnerom konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe prevzali Ing. M. Gábrišková z ČSOB a P. Pelikán zo spoločnosti J&T RE (foto 2).

Na foto 1 (zľava): Jana Pančíková, obchodná  riaditeľka CEMMAC, Johanna Ljunggren a Jakub Hermann z Kinnarps a Darina Lalíková z Vydavateľstva EUROSTAV.

Na foto 2:  P. Pelikán z J&T RE, M. Gabrišková z ČSOB, S. Sůra zo SALVI a M. Koreňová z Vydavateľstva EUROSTAV (v pozadí)