má svojich víťazov

V živom televíznom prenose boli vyhlásení laureáti XVI. ročníka architektonickej súťaže CE·ZA·AR 2017. Vyhlasovateľom ceny CE·ZA·AR je Slovenská komora architektov.

XVI. ročník Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2017 vyvrcholil dnes večer v bratislavskej Starej tržnici slávnostným odovzdaním sošiek víťazom. Galavečer bol oslavou nielen kvalitnej domácej architektonickej tvorby, ale aj 25. výročia Slovenskej komory architektov. Prítomní boli významní hostia z kultúrno-spoločenského života a architektonickej obce.

Skutočnosť, že kvalitná architektúra je verejným, celospoločenským záujmom, potvrdzuje aj fakt, že záštitu nad Cenou prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek a primátor hlavného mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Cena, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská komora architektov, sa tradične odovzdáva v šiestich kategóriách – Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a Exteriér.„Vzhľadom na štatút Ceny, ktorý hovorí, že kategória môže byť hodnotená iba v prípade, ak sa do nej prihlási šesť a viac diel, sme, bohužiaľ, tento rok nemohli hodnotiť kategóriu Bytové domy, hovorí Oľga Miháliková, projektová manažérka Ceny CE∙ZA∙AR.

Architekt Juri Troy, predseda medzinárodnej poroty CE∙ZA∙AR 2017, si myslí, že dôvodom mizivého zastúpenia bytových domov je veľký tlak zo strany investorov: „Chcú maximalizovať kapacitu týchto budov. Nie je to len problém Slovenska, čoraz častejšie sa s tým stretávame aj u nás v Rakúsku. Myslím, že ide o celospoločenský problém,“ približuje realitu známy viedenský architekt. Na jednej strane ceny budov stúpajú, no na ich hodnote sa to veľmi neprejavuje. Ďalší člen poroty, architekt Michal Krištof, poukázal aj na skromné zastúpenie kategórie Občianske stavby. Je smutné, že kvalitnými realizáciami, ktoré spĺňajú vysoké kritériá kvality, sú len dva objekty, a to jedna kaviareň a jeden poľovnícky dom. Žiadna škola, nemocnica, galéria či knižnica, žiadna investícia hradená a iniciovaná štátom či mestom. Je to tým, že je všetkého dosť a už nie je potrebné stavať nové verejné budovy? Alebo tým, že sa verejné stavby nestavajú?

O víťazoch rozhodovala medzinárodná odborná porota v zložení:

Andrzej Marcin Bulanda (architekt, Poľsko), Irakli Eristavi (architekt, Slovenská republika), Michal Krištof (architekt, Česká a Slovenská republika), Ilona Németh (výtvarníčka, Slovenská republika), Juraj Sumbal (architekt, Slovenská republika), Jan Šépka (architekt, Česká republika) a predseda poroty Juri Troy (architekt, Rakúsko)

„Bronzový domček CE∙ZA∙AR‐a“ – sošku, ktorej autorom je akademický sochár Ján Hoffstädter, – si tento rok prevzali architekti za tieto diela:

 

RODINNÉ DOMY

DOM V DOME

Bernolákovo

autori: Martin Jančok

spolupráca: Michal Janák, Ivana Čobejová, Ľubica Segečová, Michal Marcinov, Samuel Šimonovič

 

 

OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY

POĽOVNÍCKY DOM

Kuchyňa

autori: Tomáš Auxt, Peter Kožuško, Miro Hrušovský, Peter Hudač

spolupráca: Michal Zábranský

 

 

OBNOVA A PRESTAVBA

STARÁ SYNAGÓGA V BARDEJOVE

Bardejov

autori: Peter Gomboš, Ján Krcho, Tomáš Lupták

 

 

INTERIÉR

REKONŠTRUKCIA BYTU V BÝVALOM KLÁŠTORE

Trnava

autori: Peter Jurkovič

 

 

EXTERIÉR

CASTELLUM CAFE

Nitra

autori: Martin Dulík, Marek Šumichrast, Lívia Dulíková

 

PATRÓN ARCHITEKTÚRY

Slovenská komora architektov vyhlásila v rámci slávnostného galavečera CE·ZA·AR i ocenenie– „Patrón architektúry“ – za osobitný prínos pre rozvoj architektúry,ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom. O udelení tejto ceny nerozhoduje medzinárodná porota, ale predstavenstvo Slovenskej komory architektov.

Cenu „Patrón architektúry“ 2017 udelila Slovenská komora architektov ojedinelému úkazu občianskeho aktivizmu presahujúcemu regionálny význam na medzinárodnej úrovni. Obnova Behrensovej synagógy bola bezprecedentnou úlohou ako významom, objemom, tak aj náročnosťou. V zásadnom momente zastúpili iniciátori obnovy úlohy samosprávy a štátu. Tento neštandardný a odvážny proces obnovy bez počiatočných investícií s pomocou menších grantov, desiatok dobrovoľníkov a sponzorov vytvoril kultúrny stánok Nová synagóga.

Projekt obnovy a revitalizácie Synagógy na kultúrne účely realizuje občianske združenie
Truc sphérique (kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie) v spolupráci a s podporou
Židovskej náboženskej obce Žilina ako vlastníka pamiatky. Na jej stránkach nájdete okrem iného napísané:

„Našou základnou motiváciou je samotná budova. Je múdra aj krásna. Vnímame jej ušľachtilosť, ktorou nenápadne dominuje svojmu okoliu. Málokto postrehne, že patrí medzi najvýznamnejšie európske stavby svojho druhu.

Začiatkom roka 2011 sme sa dozvedeli, že Židovská náboženská obec Žilina hľadá nového nájomníka synagógy. Po uvedomení si dôležitosti záchrany stavby pred možným komerčným využitím sme predložili náš projekt obnovy pamiatky a jej kultúrneho využitia. Získali sme dôveru v tento utopický zámer, podporenú 30-ročnou zmluvou so symbolickým nájomným. Začali sa prvé výskumy a v roku 2012 aj prvé rekonštrukčné práce. Odvtedy robíme, čo sa dá, aby sme splnili nároky, ktoré si kladie budova sama, a cítime, že sme spolu s vami súčasťou jedného z najväčších dobrodružstiev našej generácie.

Naším zámerom je nielen obnovená Behrensova stavba, ale aj nový život v nej. Cieľom je vytvorenie výstavného priestoru pre súčasné umenie a ďalšie kultúrne aktivity európskeho rozmeru s kvalitným kurátorským programom a jednoznačným profilom, ktorý bude kombináciou produkcie výstav a produkcie diskurzu.“

 

iniciátori projektu NOVÁ SYNAGÓGA: Marek Adamov, Róbert Blaško a Fedor Blaščák

hlavný architekt: Martin Jančok (P-L-U-R-A-L)

historické a reštaurátorské výskumy: Magda Kvasnicová, Ján Hromada, Peter Szalay, Ivan Pilný, Gabriel Hartl, Marek Repáň

odborná spolupráca: Vladimír Majtán (Krajský pamiatkový úrad v Žiline), Pavel Frankl (Žilinská židovská obec)

 

CENA VEREJNOSTI

O víťazovi Ceny verejnosti rozhodli hlasujúci v online hlasovaní na portáli Hospodárskych novín www.hnonline.sk. Z celkového počtu 4526 získalo víťazné dielo 1031 hlasov. Už tradične odovzdal cenu víťazom primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal a šéfredaktorka Hospodárskych novín Marcela Šimková.

 

OBNOVA ČASTI NÁMESTIA SLOBODY

Prievidza

autori: Marian Trcka, Branislav Lackovič, Jaroslav Tarajčák