Kvalita vo facility managemente
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), členská organizácia ZSVTS a Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) organizujú 17. ročník vedecko – odbornej medzinárodnej konferencie s názvom FACILITY MANAGEMENT 2019 – Kvalita vo facility managemente. Konferencia sa uskutoční v dňoch 30. 9. – 1. 10. 2019 v Hoteli Patria, na Štrbskom Plese.
 
 
Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie. Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.
 
Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5 tematických celkov a je určená pre všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov, osoby fyzické aj právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov.
 
Odborní garanti: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., doc. Ing. Viera Somorová, PhD.,
Stavebná fakulta STU Bratislava
 
Uzávierka prihlášok je už 23. 9. 2019.
 
Program aj prihlášku nájdete na: www.sstp.sk.