Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) organizuje

19. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2021 na tému:

Energetické úspory verzus zdravie a bezpečnosť


Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5. tématických celkov:

I. FACILITY MANAGEMENT

II. SPRÁVA BUDOV

III. PREVÁDZKA BUDOV

IV. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

V. ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov. Veríme, že pripravený program Vás oslovil a tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

 

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.sstp.sk/podujatia/kalendar-akcii/energeticky-manazment-2021-217_78sk.html