12. ročník konferencie

Dňa 15. marca 2018 sa v Congress Hoteli Centrum v Košiciach uskutočnil 12. ročník konferencie nazvanej Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2018 – FITS 2018. Podujatie organizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied.

V predvečer pamätného dňa

Partnerom podujatia bola spoločnosť Solaris Consult, s. r. o., ktorá vykonáva aktivity v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti; podporuje spoluprácu v oblasti aplikácie progresívnej technológie SWT (SkyWay Technologies) vo výskumných a projekčných prácach na Slovensku, v oblasti technického rozvoja technológie SWT, a tiež v oblasti tvorby vzdelávacích programov. Tohtoročné podujatie sa konalo v predvečer pamätného dňa, ktorý stanovil ZSVTS na počesť výročia svojho vzniku – Dňa inžinierov a technikov Slovenska, ktorý si už od roku 2015 pripomíname 17. marca. Ústredná téma FITS 2018 bola: Inžinieri a technici v inovačnom procese.

Podujatie, ktoré otvoril prof. D. Petráš, prezident ZSVTS, ponúklo 6 zaujímavých príspevkov v dvoch prednáškových blokoch. Účastníci konferencie mali možnosť vzhliadnuť nasledovné vystúpenia:

- Podpora inovatívnych riešení prostredníctvom schém výskumu a vývoja v Slovenskej republike z pohľadu MŠVVaŠ SR (Martin Šponiar, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR),
- Inovačný potenciál slovenských výskumných inštitúcií združených v Slovenskej akadémii vied a jeho napojenie na prax (Peter Samuely, Slovenská akadémia vied),
- Inovácie ako nevyhnutný nástroj konkurencieschopnosti (Ján Lešinský, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností),
- Inovatívna dopravná technológia spoločnosti SkyWay pre 21. storočie (František Solár, Solaris Consulting),
- Medicínska aditívna výroba – prípadové štúdie a inovatívne prístupy (Radovan Hudák, TU v Košiciach, laureát ocenenia Technológ roka SR 2016),
- Slovensko na EXPO 2017 (Daniel Šlosár, FBERG TU v Košiciach, laureát ocenenia Technológ roka SR 2015).

Odovzdanie ocenení

V rámci slávnostnej časti programu konferencie boli členom ZSVTS, za ich aktívnu a obetavú prácu na poli vedy a techniky, odovzdané ocenenia: Čestné uznanie ZSVTS, Strieborná medaila ZSVTS, Zlatá medaila ZSVTS, Plaketa k 25. výročiu vzniku ZSVTS.

Účastníci podujatia si mali možnosť prezrieť propagačné materiály a exponáty Slovenských opálových baní, ktoré spolu s ďalšími informáciami a výkladom poskytli zástupcovia spoločnosti Opálové bane Libanka, s. r. o.

www.zsvts.sk