Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska

Dňa 19. marca 2019 sa v budove DOPRASTAV na Košickej ulici č. 52 v Bratislave uskutoční v poradí už 13. ročník konferencie Fórum inžinierov a technikov Slovenska – FITS 2019.
Podujatie organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a Centrom vedecko – technických informácií SR. Ústrednou témou podujatia je Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska.
Podujatie ponúka 5 vystúpení v dvoch prednáškových blokoch.

Účastníci konferencie majú možnosť vzhliadnuť si nasledovné vystúpenia:
- Priemyselné práva – dobré treba chrániť!
(Lucia Bocková, Úrad priemyselného vlastníctva SR),
- Duševné vlastníctvo a transfer technológií
(Anton Bittner, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností),
- Pomoc Kancelárie spolupráce s praxou pri ochrane a komercializácii duševného vlastníctva na STU v Bratislave
(Lucia Rybanská, Kancelária spolupráce s praxou STU v Bratislave),
- Skúsenosti s patentovou ochranou
(Ľubomír Šooš, laureát ocenenia Inovátor roka SR, STU v Bratislave)
- Prepájanie výskumu s praxou – služby Centra transferu technológií CVTI SR
(Jaroslav Noskovič, Centrum vedecko-technických informácií SR).
 
V rámci slávnostnej časti programu konferencie budú členom ZSVTS, za ich aktívnu prácu v oblasti vedy a techniky, odovzdané ocenenia: Čestné uznanie ZSVTS, Strieborná medaila ZSVTS, Zlatá medaila ZSVTS, Plaketa k 25. výročiu vzniku ZSVTS.
 
Podrobnejšie informácie o konferencii nájdete TU.