DETI A ARCHITEKTÚRA

Inovatívny online projekt o architektúre pre zvedavých školákov

Vedia deti a žiaci vnímať architektúru? Vedia rozlíšiť čo je dobrá a kvalitná architektúra? Poznajú významných slovenských a svetových architektov? Poznajú ikonické diela slovenskej aj svetovej modernej architektúry? Naučiť deti vnímať architektúru je cieľom kreatívneho online projektu DETI A ARCHITEKTÚRA, ktorý je určený žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl a prímy a sekundy osemročných gymnázií. V roku 2020 organizátor projektu, ktorým je Občianske združenie EUROARCH, pripravil už jeho 7. ročník, ktorý vyvrcholil 4. júna 2021 vernisážou výstavy najkrajších výtvarných prác žiakov na tému „Peší most cez rieku“ a 5. júna tematickou vychádzkou  po architektúre a mostoch Bratislavy.

Mottom projektu DETI A ARCHITEKTÚRA je „Hravo a interaktívne o architektúre

Toto motto sme zvolili preto, že cieľom je hravou formou vzdelávať deti o tom, čo je pekná a kvalitná architektúra, kto navrhuje architektúru, predstaviť im zakladateľov slovenskej modernej architektúry ale aj významných tvorcov súčasnej slovenskej a svetovej architektúry a hlavne naučiť deti vnímať architektúru a prostredie, v ktorom žijú“, hovorí o projekte jeho autorka architektka Darina Lalíková, predseda OZ EUROARCH. Chcú totiž, aby deti tento projekt bavil a nebrali to len ako ďalšiu školskú povinnosť, preto pripravuje samotný e-kurz tak, aby to deti zaujalo aj zabavilo a popri zábave, aby sa aj vzdelávali.

V roku 2021 boli hlavnou témou MOSTY. Mosty sú unikátne stavebné diela, ktoré spájajú dva brehy riek, nábrežia, ale aj krajinu a umožňujú ľuďom rýchlejšie a bezpečnejšie sa prepravovať z miesta na miesto. História staviteľstva dokazuje, že mosty sú staré ako ľudstvo samé. Mnohé mosty sú ukážkou remeselnej zručnosti, konštrukčnej vynaliezavosti a umeleckého cítenia ľudstva. Mosty sú fascinujúce stavebné diela a preto sme zvolili tento rok práve tému Mosty.

Celkove autori vytvorili 5 častí e-learningového kurzu. Prvá bola venovaná najstarším a najznámejším starovekým a stredovekým mostom, druhá je zameraná na stavby postavené od 18. do začiatku 20. storočia, kedy sa v mostnom staviteľstva začala používať oceľ a v tretej časti sme ukázali žiakom najznámejšie a najkrajšie mosty 20. a 21. storočia. Nezabudli ani na najzaujímavejšie pešie lávky vo svete a najoriginálnejšie mosty a lávky postavené u nás na Slovensku. Každá škola, trieda, aj jednotlivec, ktorý sa do projektu prihlásil, mohol absolvovať e-learningový kurz bezplatne a získať množstvo zaujímavých informácií nenásilnou a hravou formou.

Výtvarná súťaž na tému „Peší most cez rieku“

E-kurz každý rok končí veľkým kvízom, kde si deti preveria znalosti získané z e-kurzu a záver projektu patril opäť výtvarnej súťaži, keďže žiaci po absolvovaní e-kurzu mali za úlohu namaľovať výtvarnú prácu na tému „Peší most cez rieku“. Následne pedagógovia z každej triedy, ktorá sa do projektu zapojila, vyberali zo všetkých výtvarných prác 10 -15 najkrajších za každú triedu a poslali ich na adresu organizátora OZ EUROARCH. Koncom roka zasadla porota a vybrala zo všetkých zaslaných výtvarných prác 23 najlepších. Všetci detskí autori ocenených výtvarných prác boli pozvaní na náklady organizátora do Bratislavy na vernisáž, ktorá sa konala kvôli pandemickým opatreniam až teraz 4. júna 2021 a na druhý deň sa zúčastnili tematickej vychádzky po architektúre a mostoch Bratislavy. Ocenení žiaci dostali diplomy a vecné darčeky od organizátora a partnerov a počas tematickej vychádzky po bratislavských mostoch si mohli užiť aj výhľad na Bratislavu z vyhliadkovej reštaurácie UFO na Moste SNP, aj cestu vláčikom – blaváčikom.

   1.miesto: Filip Goč,  Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

 

2. miesto: Matúš Jurkovič, ZŠ Školská, Považská Bystrica

 

3. miesto: Róbert Hmíra, Gymnázium Varšavská, Žilina

 

Viac informácií o projekte nájdete na www.detiaarchitektura.sk.