Slovenská asociácia interiérových dizajnérov (SAID) zakladá a vyhlasuje slovenskú kategorizovanú súťaž o ceny za interiérový dizajn INSAID AWARDS. Do súťaže sa zapájajú najmä autori diel, interiéroví dizajnéri, architekti, umelci, študenti a iní tvorcovia a dodávatelia interiérov. Cieľom súťaže je šíriť osvetu o interiérovom dizajne, zvýrazniť kvalitné interiérové realizácie a vzdelávať odbornú a laickú verejnosť. Zámerom je rozvíriť diskusiu o činnosti interiérového dizajnéra a jeho vplyve na zdravie, prostredie, bezpečnosť a blaho užívateľov interiérov. Úlohou súťaže je tiež podporiť prvotriednu interiérovú tvorbu, jej tvorcov a študentov, ktorých študijný odbor je blízky interiérovému dizajnu.

 

Kategórie súťaže

 • Do súťaže je možné prihlásiť sa v nasledovných šiestich kategóriách:
 • Privátny interiér - byty, apartmány, rodinné domy, rezidencie
 • Pracovisko - kancelárske priestory, coworking
 • Horeca - hotely, reštaurácie, kaviarne, stravovacie a ubytovacie zariadenia
 • Obchod - obchodné prevádzky
 • Občianske interiéry - vzdelávacie, zdravotné a štátne inštitúcie, komunitné centrá
 • Študent - študentská interiérová práca

Prihlasovanie interiérov do slovenskej súťaže INSAID AWARDS prebieha v termíne od 01.01.2020 do 23.03.2020. Prihlásiť interiér je možné na stránke www.insaid.sk. Podmienkou prihlásenia do súťaže je dodanie kompletných požadovaných dokumentov – fotografie diela, popis diela, pôdorys interiéru, údaje o interiéri a autoroch, ktoré je potrebné uviesť v prihláške.

Hodnotiace kritéria

 • Odborná porota bude posudzovať jednotlivé interiéry na základe nasledovných aspektov:
 • Ekológia, udržateľnosť, použité materiály
 • Funkčnosť a primeranosť
 • Inovácia, nové postupy a technológie
 • Kreativita, jedinečnosť a originalita
 • Kontext s architektúrou a prostredím
 • Príbeh a koncept
 • Vplyv na kultúrne a sociálne povedomie

 

Cena a vyhlásenie

Vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien bude počas Dní architektúry a dizajnu DAAD vrámci Urban Marketu dňa 30.mája 2020. Cena má formu art trofeje. Súčasťou ceny je diplom so stručným popisom ocenenia a elektronický badge, ktorý získa aj každý spoluautor výherného interiéru v jednotlivých kategóriách.