ZLATÁ PLAKETA pre Internorm na výstave CONECO 2018

Po úspešných prezentáciách spoločnosti Internorm na výstave Coneco v minulosti, aj tento rok svojimi inováciami presvedčil odbornú porotu a získal ďalšiu ZLATÚ PLAKETU. Je to v poradí už siedmy výrobok v krátkom čase, ocenený ZLATOU PLAKETOU, čo dokazuje 87 rokov skúseností, pokroku a inovácií spoločnosti Internorm v oblasti výplní otvorov.

V tomto roku bola ocenená Internorm I-tec inovácia – I-tec Insulation. Ide o izolačnú technológiu rámu okna, ktorá významne zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti rámových profilov plastových a plast-hliníkových okien pri zachovaní stability a statiky profilu. Izolácia I-tec Insulation sa ako granulát fúka pomocou tlaku do vnútra rámu plast-hliníkových okien KF 410 a KV 440 a vytvára tak spoľahlivú a kompaktnú izolačnú rovinu. Medzi výhody tejto technológie patrí aj cenová dostupnosť, pretože toto zlepšenie izolačných vlastností rámu okna nemá veľký vplyv na celkovú cenu okna. Toto riešenie je pripravené aj pre legislatívne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, ktoré budú v Európe platné od roku 2020.

www.internorm-okna.sk