Jedinečné riešenia oceľ 2018 je seminár organizovaný Slovenskou komorou architektov a stavebnou spoločnosťou INGSTEEL, ktorý sa uskutoční v utorok 29. mája 2018 v kongresovej sále Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ul. 48 v Bratislave. Oceľ ako materiál patrí medzi najudržateľnejšie konštrukčné materiály. Univerzálnosť ocele dáva architektom možnosť a slobodu dosiahnuť svoje ambiciózne vízie. Jej pevnosť a trvanlivosť spolu s opakovateľnou recykláciou bez straty kvality výsledného materiálu robí z ocele materiál spĺňajúci požiadavky trvalo udržateľného rozvoja. V niektorých krajinách patrí preto medzi najpoužívanejšie konštrukčné materiály. O oceli ako významnej súčasti architektúry budú na seminári prednášať a diskutovať významní slovenskí architekti, ale aj poprední českí a slovenskí odborníci z oblasti predpätých oceľových konštrukcií, či najmodernejších metód protipožiarnej a antikoróznej ochrany konštrukcií z ocele. Bezplatná registrácia na podujatie je možná prostredníctvom formulára na webovej stránke www.ingsteel.sk/public na e-mailovej adrese seminár2018@ingsteel.sk alebo telefonicky na čísle +421 905 605 487. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu sály sa odporúča čo najskoršia registrácia.