Keď 1 plus 1 sú 3...

Architektúra, projektový manažment a IT z jedného zdroja – to je čoraz častejšia požiadavka klientov. A práve tento vývoj sa stal impulzom na nadviazanie spolupráce architektonických kancelárií Architekt Podsedensek ZT GmbH a Delta Ziviltechniker GmbH Vienna, ktorá je súčasťou nadnárodnej skupiny spoločností DELTA. Spojením týchto spoločností vznikla Delta Podsedensek Architekten ZT GmbHO tejto fúzii a o tom, čo priniesla spoločnosti DELTA, sme sa porozprávali s jej konateľom Erikom Štefanovičom.

 

Súčasťou spoločnosti DELTA, nadnárodného experta na kompletné služby v oblasti výstavby, sa nedávno stala architektonická kancelária Architekt Podsedensek ZT GmbH. Čo vás viedlo k tomuto spojeniu?

Veľmi prekvapujúca synergia pri našej spolupráci na stavebných projektoch. Prvýkrát sme sa stretli v priebehu stavebného projektu realizovaného pre univerzitu BOKU vo Viedni (Univerzity prírodných zdrojov a biologických vied). Zadaním bolo vytvoriť nové kancelárske a výskumné centrum fungujúce na princípe udržateľnej budovy v dolnorakúskom meste Tulln. Tu sa pri plánovaní a projektovej príprave prvý raz stretli zástupcovia divízie projektového manažmentu skupiny DELTA a spoločnosti Architekt Podsedensek. Krátko potom sme sa opäť stretli pri práci na projekte centra na liečbu rakoviny MedAuston v dolnorakúskom meste Wiener Neustadt – podieľali sme sa na projektovej príprave a koordinácii výstavby. Po úspešnej spolupráci a vzájomnej synergii na niekoľkých ďalších projektoch vznikla myšlienka fúzie ako základ vzniku novej spoločnosti Delta Podsedensek Architekten ZT GmbH, ktorá sa zaradila do skupiny firiem DELTA. Architektonická kancelária Podsedensek je v Rakúsku známa vysokou odbornou kompetenciou v oblasti architektúry, preto to bol pre nás, pre skupinu DELTA, logický krok, ako posilniť svoje Architecture Competence Centre ďalšími 35 odborníkmi na architektúru. Vďaka tejto fúzii sa náš architektonický tím ACC rozrástol na vyše 60 expertov, ktorí spolupracujú na stavebných projektoch naprieč krajinami, kde DELTA pôsobí (Slovensko, Česko, Rakúsko, Ukrajina, pozn. red.). Touto fúziou sme vytvorili jednu z najsilnejších architektonických kancelárií vo Viedni a ešte väčšmi tak upevňujeme svoju pozíciu kreatívnych architektov nielen na rakúskom trhu, ale aj v okolitých štátoch. Lebo naši architekti skutočne spolupracujú na projektoch v medzinárodných tímoch a tým vzájomne posilňujú nielen vlastné kompetencie a skúsenosti, ale predovšetkým prax ukazuje, že v konečnom dôsledku touto kooperáciou vznikajú veľmi úspešné a oceňované projekty.

 

Prečo skupina DELTA Group splynula práve s Podsedensek Architekten ZT GmbH?

Keďže sme sa pravidelne stretávali pri rôznych projektoch a naša kultúra komunikácie a spolupráce s klientmi, a organizácia pracovných procesov a komplexného poňatia stavebných projektov sú veľmi podobné, spojenie síl, kompetencií a skúseností bolo naozaj logické. Túto pozitívnu synergiu využijeme na dosiahnutie výnimočných ponúk pre investorov a vďaka svojmu rozsiahlemu portfóliu služieb môžeme klientov odborne sprevádzať všetkými fázami výstavby od prvotnej myšlienky až po odovzdanie hotového diela. Navyše, všetko ponúkneme tzv. z jedného zdroja. Sami cítime, že balík služieb v podobe architektúra, projekcia, koordinácia projektu a IT podpora stavebných projektov je čoraz častejšie predmetom dopytu klientov. Práve sila dopytu po komplexných službách predstavovala ďalší impulz nadviazať partnerskú spoluprácu v našom odbore.

 

Čo od tejto fúzie očakávate?

Očakávame posilnenie značky DELTA v oblasti architektúry, ktorú považujeme za kľúčovú oblasť svojich služieb klientom. Vďaka profesijnému zameraniu architektov zo spoločnosti Podsedensek Architekten rozhodne prehlbujeme svoje kompetencie v oblasti budov pre zdravotníctvo a farmáciu. Myslím si, že v našom prípade je tento náš novovzniknutý celok viac než len súčet dvoch častí. So zveličením hovorím, že jedna plus jedna sú tri, aj keď to popiera matematické zákony. Prial by som si, aby sme dokázali klientov svojimi službami skutočne nadchnúť a aby vďaka ich pozitívnej skúsenosti zo spolupráce s nami vzniklo výnimočné renomé nášho mena DELTA.

 

Zmení sa niečo v portfóliu vašich služieb?

Myslím, že áno. Získavame do skupiny silného experta v oblasti architektúry a projekčnej prípravy budov v oblasti farmácie a zdravotníctva. Architektúra je v našich očiach jeden z hlavných pilierov úspechu projektu, preto ju posilňujeme. Veríme, že klienti vycítia, že na trhu je ďalší kompetentný partner v oblasti prípravy a koordinácie objektov pre sektor zdravotníctva a farmácie, a navyše ocenia náš holistický prístup k projektom, lebo skutočne získajú komplexný balík služieb od prvotnej myšlienky až po odovzdanie diela. Vďaka synergii nášho zohratého tímu odborníkov tak klient získava väčšiu istotu a bezpečie, precíznosť v kvalite, hladký priebeh projektu, čo je najmä pri projektoch pre zdravotníctvo veľmi oceňovaný atribút. Verím, že do nášho portfólia pribudnú ďalšie projekty z tejto oblasti.

 

Ak veľká rodina prichýli pod svoje krídla inú rodinu, stáva sa silnou, väčšou, no zároveň zodpovednejšou, pretože toto rozhodnutie sa dotkne všetkých jej členov, teda zamestnancov oboch spoločností. Ako vnímate túto stránku fúzie?

Veľmi zodpovedne. Preto aby sme uskutočnili celý proces fúzie šikovne, zvolili sme si profesionálnych koučov, ktorí nás pri tomto procese sprevádzali. Fúzia prebehla tak, aby obidve strany cítili, že sme partnermi a spolu budeme úspešnejší. Uskutočnili sa rôzne prípravné aktivity vo forme workshopov, teambuildingov a podobne na podporu ľahkého priebehu procesu fúzie. Vytvorili sme tím z radu zamestnancov obidvoch firiem, ktorí dozerali na jednotlivé kroky. Naším cieľom skutočne bolo, aby zlúčenie prebehlo v pozitívnom duchu a nevznikol dojem nátlaku väčšej strany na menšiu. Navyše, obidve pobočky sa presťahovali do nových spoločných priestorov, kde začínajú spolu písať svoju históriu. Takto zodpovedne pristupujeme aj k svojim stavebným projektom, je teda logické, že táto kultúra spolupráce sa premieta aj do bežného života.

 

Mali ste ako nový silný tím architektov ambíciu sami ovplyvniť vzhľad a koncept svojej novej kancelárie?

Áno. Spoločné kancelárske priestory v Haidingergasse naplánovali a navrhli naši architekti už ako jeden zohratý tím. Nové kancelárie poskytujú na prácu približne 1735 m² a ponúkajú veľa konferenčných priestorov aj príležitosť na flexibilnú premenu pracovných miest a komunikačných alebo relaxačných zón.

 

Aké aktivity pripravuje Delta Podsedensek Architekten ZT GmbH v najbližšom období?

Naše stavebné projekty trvajú často aj niekoľko rokov. Teraz sme v prechodnom období a systém je nastavený tak, že naše dlhodobé projekty bežia naďalej v stanovených tímoch, tak ako boli definované ešte pred fúziou. V súčasnosti pracujeme na rade ponúk pre projekty z farmaceutického sektora, no ešte nie je vhodný čas verejne o nich rozprávať.