Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948

Vydavateľstvo EUROSTAV vydalo minulý rok s finančnou podporou Fondu na podporu umenia unikátnu knihu Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 – 1948. Autorkou knihy je Ing. arch. Eva Belláková, PhD. Kniha zarezonovala medzi odbornou aj laickou verejnosťou a ocenil ju aj Literárny fond. 26. septembra 2019 boli v Zichyho paláci v Bratislave vyhlásené ceny Literárneho fondu za rok 2018 a vybor Sekcie pre vedeckú a odbornú́ literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil v kategórii prírodné a techničké vedy prémiu za vedeckú́ a odbornú́ literatúru za rok 2018 aj Ing. arch. Eve Bellákovej́, PhD. za dielo Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815-1948. Autorke srdečne gratulujeme!

Knihu je možné zakúpiť na www.vydavatelstvoeurostav.sk alebo v predajni kníh ARCHBOOKS www.archbooks.sk