Streda 27. február 2019 sa natrvalo zapíše do histórie slovenskej energetiky ako deň, kedy skončil 5 rokov trvajúci “stopstav” na pripájanie nových zdrojov elektrickej energie [1]. Nemožnosť pripájať nové zdroje do distribučnej sústavy trvala na Slovensku od roku 2014 a bola jednou z hlavných príčin poklesu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na spotrebe energie a neplnenia našich záväzkov voči energetickej únii a nasledujúcim generáciám.

Slovenská republika sa zaviazala dosiahnuť 14 % podiel OZE na koncovej spotrebe energie do roku 2020. V ostatných rokoch však podiel OZE nielenže nerástol, ale dokonca klesal. Zrejme aj na túto alarmujúcu situáciu na Slovensku reaguje Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré konečne zverejnilo objemy inštalovaných zdrojov v jednotlivých distribučných spoločnostiach. Tie je možné pripájať do konca roku 2019.

„Zverejnením objemov inštalovaných zdrojov sa skončilo, zvlášť pre sektor OZE, nekonečných a nikdy oficiálne nepomenovaných 5 rokov vákua pre nové zdroje a to nielen pre tie obnoviteľné,“ vysvetľuje Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). „V celej EÚ sme boli v tomto smere unikátom. SAPI spísala počas uplynulých rokov viacero žiadostí, sťažností aj podnetov ako na národnej, tak aj na európskej úrovni. Naše enormné úsilie a konštantná kritika prinútili ministerstvo a zrejme aj distribučné spoločnosti svoj postoj prehodnotiť,“ dodáva Galeková.

Obzvlášť potešujúci je pre SAPI vyhlásený objem 31 MW pre tzv. Lokálne zdroje, teda koncept, ktorý si ministerstvo osvojilo práve od asociácie. Predbežne sa však ukazuje, že napriek snahe pôvodnej myšlienky maximálne zjednodušiť stavbu elektrární pre vlastnú spotrebu sa pre zdroje nad 100 kW plánuje ponechať veľmi náročná administratíva procedúra pre pripojenie a taktiež množstvo technických podmienok. Dúfame, že ide o predbežné návrhy a prax bude oveľa jednoduchšia. Základnou podmienkou inštalácie takýchto zdrojov je totiž využitie výlučne vlastných finančných prostriedkov, s nulovou podporou štátu a to výmenou za minimálnu administratívu. Veríme, že to nebude práve administratíva, ktorá bude opätovne odrádzať subjekty od inštalácie takýchto zdrojov, ktoré, v konečnom dôsledku, svojou samovýrobou a samospotrebou pomôžu distribučnej sieti aj Slovenskej republike k napĺňaniu cieľov požadovaných EÚ,“ uzatvára Veronika Galeková.

Dlhých 5 rokov „stopstavu“ a stagnácie celého sektora bolo náročným obdobím pre všetky firmy pôsobiace v elektroenergetike. Jeho zrušenie preto vytvára dobrý predpoklad na to, aby sa Slovensko začalo viac približovať k energetickej hospodárnosti budov, samovýrobe, samospotrebe, či podpore inovatívnych a efektívnych zelených technológií, ktoré výrazne prispejú k zmierneniu dopadov klimatickej zmeny. Navyše sa reálne začína objavovať šanca, že Slovensko bude schopné splniť ciele energetickej únie do roku 2030 a odkloniť sa konečne od závislosti na fosílnych palivách a jadrovej energii.

www.sapi.sk

[1] Hoci oficiálne nikto túto situáciu nepriznal a kompetentní tvrdili, že nič také na Slovensku neexistuje, tento tzv. „stopstav“ sa stal neslávne známym pojmom slovenskej energetiky.