Cech podlahárov Slovenska

Pre svojich členov vyhlásil Cech podlahárov Slovenska súťaž o najlepšie zrealizované podlahy v roku 2018. Podlahári prihlasovali svoje práce v štyroch kategóriách: drevené parkety, pružné podlahové krytiny, ostatné podlahy a technologicky náročné realizácie. Víťazov jednotlivých kategórií určili členovia pri príležitosti zasadnutia 19. snemu cechu. „Neustále sa snažíme podporovať kvalitnú prácu našich členov. Súťaž o najlepšie zrealizovanú podlahu považujeme za účinný nástroj rozvoja podlahárskeho remesla u nás. V budúcnosti ju plánujeme rozšíriť aj o hlasovanie verejnosti,“ hovorí Jozef Mokrý, vrchný cechmajster Cechu podlahárov Slovenska.

Ocenenia od profesionálov

V súťaži o Najlepšiu realizáciu oceňujú podlahári prácu svojich kolegov. Členovia cechu hodnotia anonymne podlahárske diela svojich kolegov. Do súťaže sa prihlasujú inšpiratívne realizácie podláh, ktoré sú zaujímavé nielen z estetického hľadiska. Pri ich hodnotení sa prihliada aj na zložitosť technického riešenia.

Predstavujeme najlepšie realizácie podláh v roku 2018 v štyroch kategóriách.

Kategória drevené parkety (veľkoplošné drevené podlahy, masívne drevené parkety, laminátové podlahy)
miesto: EURO PARKET s. r. o., Žilina
Dubové masívne parkety do stromčeka

Kategória pružné podlahové krytiny (PVC, prírodné linoleum, kaučuk, textilné koberce)
miesto: DOMOS Slovakia, s. r. o., Košice
Hotelový koberec – individuálny dizajn


Kategória ostatné podlahy – (liate podlahy, štrkový koberec, športové povrchy, terasové dosky – decking, obklady stien atď.)
miesto: SYMPARKETT MARTIN, Martin
Terasové dosky cumaru viveiro


Kategória technologicky náročné realizácie
miesto: Weiser Valerian s.r.o., Michalovce
Obklad schodov – homogénne PVC

www.cechpodlaharov.sk