Tento rok sa bude vyhlasovať laureát Ceny VISIO už po ôsmykrát. Cena VISIO je cenou časopisu EUROSTAV a ide o cenu za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby. O tom, kto je nominovaný na túto cenu za rok 2018/2019 rozhodla na svojom zasadnutí 11. februára 2019 odborná porota v zložení prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., odborný garant konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, Ing. Pavol Kukura, predseda Slovenskej rady pre zelené budovy, Ing. Jana Pančíková, obchodná riaditeľka CEMMAC, ktoré je partnerom Ceny VISIO a za Vydavateľstva EUROSTAV Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. Odborná porota nominovala do tohto ročníka súťaže 3 projekty.

O tom, kto z nominovaných sa stane nakoniec laureátom už 8. ročníka Ceny VISIO 2020, sa dozvieme na spoločenskom večere, ktorý sa bude konať 25. apríla 2019 v átriu SLSP.

Spoločenský večer bude nasledovať bezprostredne po ukončení 9. ročníka odbornej konferencie na tému „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“, ktorá sa bude konať v rovnaký deň v kongresovej sále SLSP, ktorej organizátormi sú Vydavateľstvo EUROSTAV a Slovenská rada pre zelené budovy. Viac o cene VISIO 2020.

Okrem ceny odbornej poroty bude počas spoločenského večera vyhlásený aj laureát Ceny verejnosti, o ktorom rozhodne široká verejnosť hlasovaním na našom webe.

Hlasovanie bude prebiehať od 10. marca do 15. apríla 2019.

1. nominácia

Poštová offices, Žilina
Investor: Reinoo Žilina, a.s.
Autori architektonického riešenia: Koban architects, s.r.o.
Hlavný zhotoviteľ: Ingsteel, spol. s r.o.

 

Rekonštrukcia starej administratívnej budovy na Poštovej ulici na sídlisku Vlčince v Žiline je príkladom dobrej praxe v rekonštrukciách budov, ktoré už nespĺňajú súčasné požiadavky na moderné a ekologické kancelárie. Celá rekonštrukcia budovy prebiehala v súlade s certifikátom LEED GOLD. Dokonca išlo o jeho novšiu a prísnejšiu verziu LEED v4, ktorá kladie dôrazna prísnejšie požiadavky na energetickú efektívnosť, meranie a reguláciu a výber stavebných materiálov.  Pri rekonštrukcii boli do veľkej miery využité recyklované materiály z pôvodnej budovy, tiež je tu umiestnená spstava fotovoltických kolektorov. Budova po rekonštrukcii spĺňa prísne energetické normy. Energetickú efektívnosť má na úrovni A1. Okrem vnútorných ekologických riešení, sa nezabudlo ani na okolie a citlivé zasadenie stavby do miestneho ekosystému. Pod novým parkoviskom boli zabudované najmodernejšie vsakovacie jamy a lapače ropných látok, ktoré sú schopné zachytiť až 300 m³ dažďovej vody. Táto voda však neodteká do kanalizácie a mimo územie, ale ostáva na mieste, vďaka čomu nedochádza k jeho vysušovaniu či odvodňovaniu a plní si svoje prirodzené ekologické funkcie. Voda je prirodzene vracaná do pôdy alebo je ju možné následne využiť na rôzne iné účely. Napríklad na zavlažovanie stromov. Tých tu bude vysadených najmenej 60 a budú súčasťou miestneho parčíku pre Žilinčanov. Pôjde pritom o veľké stromy vo veku 9 – 11 rokov, s obvodom kmeňa okolo 25 – 35 centimetrov. Využitie stromov a zelene je dôležité, nakoľko zohrávajú pri tvorbe kvalitného životného priestoru nemalú úlohu.

 

2. nominácia


Administratívna budova Ekom, Piešťany
Investor: EKOM spol. s r.o.
Architekt a projektant: DELTA Slovakia, s.r.o.
Hlavný zhotovieľ: IN VEST s.r.o.

 

Ide o administratívnu budovu s parkovacím domom spoločnosti EKOM, ktorá sa zameriava  na vývoj, výrobu a predaj ekologických kompresorov. Komplex je navrhnutý v súlade s princípmi udržateľnosti a v administratívnych priestoroch  je vytvorené príjemné a zdravé vnútorné prostredie, podporujúce kreativitu. Budova je vyprojektovaná a zrealizovaná v ultra – nízkoenergetickom štandarde. Toto hodnotenie bolo dosiahnuté vďaka použitiu materiálov, výrobkov a konštrukcií s tepelnotechnickými vlastnosťami, ktoré prevyšovali minimálne požiadavky na obalové konštrukcie. Dosiahnuté boli spolu v kombinácii s technickými zariadeniami v budove a využitím obnoviteľných zdrojov (tepelné čerpadlo vzduch-voda, riadené vetranie s rekuperáciou, aktivácia betónového jadra – vykurovanie/chladenie, plynová kotolňa, ktorá dopĺňa tepelné čerpadlo pri nízkych teplotách). V interiéri sa použili prírodné alebo recyklované materiály. Zaujímavá je aj koncepcia zelene v areáli. Okolo vonkajších stien je inštalovaný systém kovových lán, ktoré obopínajú otvorené fasádne plochy budovy a na nich je trvalá popínavá vegetácia a dreviny, ktoré keď vyrastú, obopnú fasádne steny. Vďaka rastlinstvu, ktoré obopína fasádu a okná, neprechádza priame slnko a teda zeleň bráni prehrievaniu fasády a interiéru domu, čo je podľa odborníkov najúčinnejší spôsob. Povrchové teploty domu, ktorý je zatienený vegetáciou, sa blížia teplote vonkajšieho vzduchu. Zaujímavosťou je tiež, že v parkovacom dome budú umiestnené nabíjacie stanice pre automobily.

 

3. nominácia

Twin City Tower, Bratislava
Investor: HB Reavis
Architektonické riešenie:
John Robertson architects / Siebert+Talaš 
Hlavný zhotoviteľ: HB Reavis
WELL konzultant: EXERGY & Simulácie budov

 

Projekt veže Twin City Tower o výške 89 metrov (22 podlaží) je súčasťou komplexu Twin City a v širšom kontexte aj celej novovznikajúcej zóny Nové Nivy. Investor aj architekti kládli veľký dôraz na kvalitu vnútorných priestorov a celkovo na udržateľné riešenie veže. Projekt ašpiruje na certifikát BREEAM Outstanding, čo je najvyššia úroveň medzinárodnej certifikácie udržateľnosti budov. V segmente kancelárskych budov bude takýto certifikát udelený prvýkrát na Slovensku. Okrem BREEAM certifikátu prebieha posudzovanie projektu na certifikát WELL. Systém WELL spravuje inštitút IWBI. WELL je systém určený na meranie, certifikáciu a monitorovanie vlastností zastavaného priestoru, ktoré ovplyvňujú ľudské zdravie a kondíciu prostredníctvom zlepšovania kvality vzduchu, vody, stravovania, osvetlenia, ale takisto možnosti pohybu, pohodlia a celkového postoja k týmto témam. Systém WELL je založený na komplexnom medicínskom výskume, ktorý skúma vplyv budov, v ktorých trávime viac ako 90 % času, na zdravie a kondíciu ľudí, ktorí v nich bývajú a pracujú. 

Inštitút IWBI môže udeliť certifikát WELL budove Twin City Tower na základe prísnych testov a záverečného vyhodnotenia spoločnosťou Green Business Certification Inc. (GBCI), ktorá je nezávislým certifikačným orgánom pre systém WELL.

Samotný dizajn projektu odkazuje na históriu územia bývalej industriálnej časti mesta, najmä na podnik Kablo. Práve bývalú výrobňu káblov odzrkadľuje dizajn fasády z dielne londýnskych architektov John Robertson Architects, ktorých inšpiroval medený kábel. Ten je prítomný v obložení fasády použitím perforovaných medených elementov s LED podsvietením vo všetkých RGB odtieňoch. Celková prenajímateľná plocha projektu je približne 35.000 m2, kde väčšinu zaberajú kancelárske priestory. Podzemné garáže s kapacitou 465 parkovacích miest sú určené aj pre elektromobily, či autá zapojené do systému „car sharing“. Na samotnej podnoži, ale aj na poslednom podlaží, majú nájomníci k dispozícii privátne vegetačné terasy s výhľadmi na mesto. 

Projekt sa môže pochváliť výnimočne svetlými priestormi, otvárateľnými oknami s trojitým zasklením. LED osvetlením chodieb, externým a interným tienením, využívaním dažďovej vody či adaptívnym dizajnom výťahových lobby.

 

 

 

   Špeciálny partner Ceny VISIO: