na podporu OZE

Dotácie konečne rozprúdili trh zariadení pre využívanie obnoviteľných zdrojov energií (OZE), keď sa po niekoľkoročnej stagnácii v závere minulého a začiatkom tohto roka pohol predaj. K vyplneniu žiadosti si treba pripraviť všetky údaje o nehnuteľnosti, na ktorú chcete umiestniť zariadenie na OZE, vrátane údajov z katastra nehnuteľností. V žiadosti musí byť uvedené katastrálne územie, súpisné číslo nehnuteľnosti uvedené na liste vlastníctva a číslo listu vlastníctva.  

Pilotný projekt Zelená domácnostiam potrvá až do konca roka 2018 a je naň zatiaľ vyčlenených 45 miliónov eur. Vláda očakáva, že sa z nich nainštaluje viac ako 15 000 systémov na využívanie OZE. Celkovo je na tieto inštalácie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených spolu až 115 miliónov eur, ktoré by mali postačovať na realizáciu podporovaných zariadení v 70 000 domoch.

Od 1. februára 2016 vyhlásila SIEA už 2. kolo žiadostí o poukážky, k dispozícii sú 4 milióny eur na 4 mesiace. Dovtedy si majú domácnosti, ktoré poukážku získajú, nechať nainštalovať zariadenie na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Lehota na realizáciu inštalácie sa tak skrátila oproti 1. kolu o 2 mesiace. Domácnosti, ktoré poukážku získajú, budú mať rovnako ako v 1. kole 30 dní na to, aby ju odovzdali zhotoviteľovi, ktorý inštaláciu v stanovenom termíne zrealizuje.

Aký typ kolektora vedie?

Podľa odhadu spoločnosti THERMO|SOLAR pri žiadostiach o inštaláciu dotovaných slnečných kolektorov suverénne vedie TS 300 a to v konkurencii cca 200 zaregistrovaných kolektorov. Potvrdilo to aj 1. kolo žiadostí o poukážky na podporu pre OZE, ktoré štát poskytuje občanom prostredníctvom SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra. 

,,Za úspechom TS 300 je najpriaznivejší pomer ceny a výkonu. Jeho inštalácia i prevádzka sú jednoduché a bude dodávať teplú vodu až 40 rokov. Má praxou overenú dlhú životnosť a to v podstate bez údržby. Výnimkou je výmena nemrznúcej kvapaliny. Tento typ spoľahlivo slúži vo viac ako 40 krajinách sveta a aj keď máme v sortimente aj výkonnejšie typy kolektorov, s prehľadom si udržiava vedúcu predajnú pozíciu. V SR je cena stále hlavným a často rozhodujúcim faktorom pre kúpu konkrétneho výrobku. Pokiaľ chce 3 – 4 členná domácnosť čerpať maximálnu možnú podporu na kúpu slnečných kolektorov vo výške 1 750 eur, najvhodnejšia je pre ňu zostava s 3 kolektormi TS 300 a 300 litrovým zásobníkom na teplú vodu, ktorej cena s inštaláciou je menej ako 4 000 eur. Pokiaľ potrebujú menej teplej vody, vhodnú zostavu im nakombinujeme u nás vo firme,“ uviedol riaditeľ spoločnosti THERMO|SOLAR Alfréd Gottas.

V prípade solárneho systému a slnečných kolektorov z akciovej ponuky spoločnosti môžu domácnosti ročne ušetriť aj viac ako 250 eur za prípravu teplej vody. Návratnosť systému bude so štátnou podporou na úrovni 5 – 7 rokov, pritom overená životnosť tohto solárneho systému je 40 rokov.  

,,Napríklad ročná úspora nákladov na teplú vodu na úrovni 450 – 600 eur by znamenala viac ako 100 % úsporu nákladov, pretože náklady na teplú vodu na rodinnom dome so 4 osobami sa pohybujú zvyčajne medzi 300 – 400 eurami ročne. Taktiež pri niektorých unikátnych, resp. neobyčajných riešeniach by sme odporúčali konečnému zákazníkovi, aby si nainštaloval elektromer alebo kalorimeter a sledoval, čo mu vlastne inštalácia systému prinesie. A samozrejme si aj v zmluve ošetril situáciu, keď zistí, že to čo mu obchodník sľubuje je potrebné v realite deliť dvomi,“ varoval A. Gottas.

www.thermosolar.sk