Ôsmy ročník projektu DETI A ARCHITEKTÚRA ide do finále!

Začiatkom februára zasadala porota, aby vybrala 20 najkrajších výtvarných prác z vyše 600, ktoré zaslali žiaci, ich učitelia či rodičia do tohoto ročníka projektu DETI A ARCHITEKTÚRA. Cieľom projektu je prostredníctvom kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu naučiť deti vnímať architektúru, spoznávať zaujímavé diela slovenskej aj svetovej architektúry a podnecovať u nich záujem o architektúru a prostredie, v ktorom žijeme. Projekt je určený najmä 10 až 14-ročným žiakom a jeho súčasťou je aj výtvarná súťaž.

V tomto školskom roku sa organizátor projektu, ktorým je Občianske združenie EUROARCH,  zameral na tému „BUDOVY PRE KULTÚRU“. Pripravil k nej aj kreatívny e-kurz, v ktorom žiakom predstavili najznámejšie svetové aj slovenské divadlá, múzeá, galérie, koncertné sály a operné domy a ich architektúru. E-learningový kurz mal 4 kapitoly a každá kapitola končila záverečným kvízom, kde si žiaci preverili získané vedomosti.

E-kurz je pripravený kreatívne, hravo a interaktívne a tohoročnou novinkou, ktorú ocenili učitelia, žiaci aj rodičia bolo, že prebiehal v slovenčine aj v angličtine. Žiaci si teda sami vybrali jazyk, v ktorom e-kurz študovali.

Záver projektu patril výtvarnej súťaži a tematickej vychádzke za architektúrou Bratislavy vrátane najznámejších divadiel, galérií a múzeí koncom apríla , ktorú zorganizuje Občianske združenie EUROARCH pre víťazov výtvarnej súťaže.

 

Do projektu sa tento rok zapojilo vyše 400 škôl a takmer 15 tis. žiakov. Tu sú žiaci zo ZŠ zo Spišského Podhradia pri štúdiu e-kurz.

Výtvarná súťaž

Žiaci mali zadanie namaľovať výtvarnú prácu na tému „Budova pre kultúru“ a mohli namaľovať svoju predstavu divadla, múzea alebo aj koncertnej sály. Do súťaže nám prišlo vyše 600 výtvarných prác, z ktorých mnohé boli veľmi pekné a kreatívne. Odborná porota, ktorá zasadala 2. 2. 2022 na Fakulte architektúry a designu STU v Bratislave, vybrala zo všetkých zaslaných výtvarných prác 20 najkrajších. Ich autori aj so sprievodnou dospelou osobou sú pozvaní, na náklady organizátora, do Bratislavy na slávnostnú vernisáž a tematickú vychádzku.

 1. miesto vo výtvarnej súťaži získala Evanna Lazorová, 13 rokov, ZUŠ A. Dubčeka, Vranov nad Topľou

 

2. miesto získala Alžbeta Varnaiová, 12 rokov, ZŠ Ul. Kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom


3. miesto získala Rebeka Mašlejová, 13 rokov, CZUŠ sv. Mikuláša, Prešov