Za úspech slovenskej technickej diplomacie možno považovať zvolenie prof. Dušana Petráša, prezidenta Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), za člena Výkonného výboru FEANI (Európska inžinierska federácia so sídlom v Bruseli). Udialo sa to na Valnom zhromaždení FEANI, ktoré sa konalo 6. 10. 2017 vo Viedni.

FEANI ochraňuje a podporuje profesionálne záujmy inžinierov, zabezpečuje lepšiu spoluprácu medzi inžinierskymi zväzmi, zabezpečuje výmenu informácií a dokumentácie medzi členmi, organizuje medzinárodné stretnutia a udeľuje titul európskeho inžiniera – „EUR ING“.

ZSVTS prostredníctvom svojej zložky – Slovenského národného komitétu FEANI je členom FEANI a zastupuje Slovenskú republiku v tejto medzinárodnej mimovládnej organizácii, ktorá združuje vedeckotechnické organizácie z viac ako 30 európskych krajín.

Viac informácii poskytnú webové stránky:
www.zsvts.sk,www.euring.sk,www.feani.org