Projekt DETI A ARCHITEKTÚRA 2021/22 je plnom prúde

Aj v roku 2021 pokračuje projekt DETI A ARCHITEKTÚRA, ktorého cieľom je prostredníctvom kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu naučiť deti vnímať architektúru, spoznávať zaujímavé diela slovenskej aj svetovej architektúry a podnecovať u žiakov záujem o architektúru a prostredie, v ktorom žijeme. Projekt je určený najmä 10 až 14-ročným žiakom.

Veľkou výhodou projektu je, že je realizovaný online na základných školách, 8-ročných gymnázií a na ZUŠ. V školskom roku 2021/22 sme  pripravili e-learnigový kurz na tému „BUDOVY PRE KULTÚRU“. Žiakom v ňom predstavujeme najznámejšie svetové aj slovenské divadlá, múzeá, galérie, koncertné sály a operné domy a ich architektúru. E-learningový kurz má 4 kapitoly a každá kapitola končí záverečným kvízom, kde si žiaci môžu preveriť získané vedomosti.

E-kurz je pripravený kreatívne, hravo a interaktívne a novinkou, ktorú ocenia určite učitelia, žiaci aj rodičia je, že e-kurz je tento rok prvý krát pripravený v dvoch mutáciách – v slovenčine aj v angličtine. Žiaci si teda sami vybrali jazyk, v ktorom e-kurz študovali.

Záver projektu bude opäť patriť výtvarnej súťaži a tematickej vychádzke, ktorú zorganizujeme pre víťazov výtvarnej súťaže po architektúre Bratislavy vr. najznámejších divadiel, galérií a múzeí.

 

Do projektu sa tento rok zapojilo vyše 400 škôl a takmer 15 tis. žiakov. Od učiteľov aj rodičov sme dostali vela pozitívnych ohlasov aj fotiek, ako študujú e-kurz spolu na hodinách. Na fotkách sú žiaci  zo ZŠ  zo Spiškého Podhradia.

Výtvarná súťaž

Žiaci majú za úlohu namaľovať na výkrese A3 alebo A2 výtvarnú prácu na tému „Budova pre kultúru“. Žiaci a žiačky môžu namaľovať svoju predstavu divadla, múzea alebo napr. aj koncertnej sály. V súčasnosti žiaci dokončujú svoje výtvarné práce a učitelia z nich vyberajú tie najkrajšie a do 10.12. 2021 ich musia poslať do Bratislavy na adresu OZ EUROARCH, ktorý je organizátorom projektu.

Ukážky z e-learningového kurzu na tému “Budovy pre kultúru”

 

Odborná porota zo všetkých zaslaných výtvarných prác vyberie 15 najkrajších výtvarných prác, a ich autorov aj so sprievodnou dospelou osobou pozve, na náklady organizátora, do Bratislavy na slávnostnú vernisáž a tematickú vychádzku po architektúre, ktorá sa uskutoční na jar budúceho roka.

Žiaci zo ZŠ Karpatská ul. v Žiline pri príprave svojich výtvarných prác