Austrotherm tepelnoizolačný systém plochej strechy s trapézovým plechom umožňuje rýchlu a efektívnu realizáciu ľahkých striech priemyselných stavieb a objektov občianskej vybavenosti.
Austrotherm predstavuje riešenie zateplenia plochej strechy, ktoré kombináciou expandovaného penového polystyrénu (EPS) a minerálnej izolácie, spĺňa všetkytepelnotechnické a protipožiarne parametre bez zvyšovaniastatického zaťaženia konštrukcie.

EPS pre strechy sveľkým rozponom
Strešné pláštes trapézovým plechom s tepelnoizolačnou vrstvou z EPS sa vyznačujú menšou hrúbkou a nižšou hmotnosťou. Výrazne nižšie zaťaženie konštrukcie tak umožňuje realizovať strechy s veľkým rozponom, viac ako 6 m a znižuje nároky na zakladanie stavby.
EPS prináša zásadnú výhodu aj z hľadiska dosahovania predpísaných tepelnotechnických požiadaviek. Na splnenie normou požadovanej cieľovej odporúčanej hodnoty tepelného odporu R postačuje omnoho nižšia hrúbka samotného izolantu. Navyše, zateplenie s polystyrénom sa v porovnaní s ostatnými materiálmi, vyznačuje najrýchlejšou návratnosťou investícií.


Výhody použitia EPS tepelnoizolačnom systéme plochej strechy:
Veľký rozpon strechy, viac ako 6 m
Výrazné zníženie hmotnosti strešného plášťa
Nižšie náklady na zhotovenie strechy
Okamžitá časová i regionálna dostupnosť EPS


Sivý EPS pre nižšiu hrúbku
V prípade požiadavky na menšiu hrúbku strešného plášťa pri zachovaní tepelnoizolačných vlastností je vhodnou voľbou sivý polystyrén AustrothermGrEPS®. V porovnaní s bielym umožňuje sivý polystyrén dosiahnuť až o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri rovnakej hrúbke materiálu. To znamená nižšie celkové zaťaženie konštrukcie.
Pri použití AustrothermGrEPS®je potrebné uložiť tepelnoizolačné dosky minimálne v dvoch vrstvách na väzbu. Vrchná spádová vrstva tepelnoizolačných dosiek sa odporúča z produktovej rady bieleho polystyrénu Austrotherm EPS.


Technické poradenstvo Austrotherm
Predpokladom správnej funkčnosti strechy je jej správny návrh. Austrotherm ponúka bezplatné technické poradenstvo pre návrh tepelnoizolačného systému plochej strechy s trapézovým plechom.
Individuálne posúdenie konštrukcie stavby odborníkmi Austrothermumožní návrh vhodných komponentovtepelnoizolačného systému plochej strechy s trapézovým plechom. Investor tak získa garanciu, že navrhnutá skladba strešného plášťa bude spĺňať nielen statické a tepelnotechnické požiadavky, ale aj špecifické požiadavky na požiarnu odolnosť strešnej skladby podľa STN 13501-5.
Súčasťou odborného poradenstva je bezplatné zhotovenie kladačského plánu na mieru. Kladačský plán obsahuje aj 3D náhľad hotovej plochej strechy pre lepší prehľad pri ukladaní spádových dosiek z EPS.
Ak sa vyžaduje požiarna odolnosť strešného plášťa, prípadne splnenie kritéria BROOF (t3 alebo t4) podľa STN 13501-5, musí skladba spĺňať špecifické požiadavky, ktoré je potrebné konzultovať.

Austrotherm tepelnoizolačný systém plochej strechy s trapézovým plechom
1 Hydroizolačná vrstva – FATRAFOL 810/V hrúbky 1,5 mm
2 Separačná vrstva – sklené rúno gramáž 120 g/m2
3 Tepelná izolácia Austrotherm (rovné dosky + spádové dosky)
Austrotherm EPS 100 (hrúbky 50 – 500 mm) alebo Austrotherm EPS 150 (hrúbky 50 – 500 mm) alebo Austrotherm EPS 200 (hrúbky 50 – 500 mm)
Odporúčaná hrúbka:
200 mm = Rr1* = 7,096 m2.K/W
*splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu pre ploché strechy Rr1=6,5 m2.K/W podľa normy STN EN 730540-2:2012
4 Požiarna vrstva z minerálnej vlny hrúbky 60 mm
5 Parozábrana – FATRAPAR hrúbky 0,2 mm
6 Nosný trapézový plech TR s hrúbkou minimálne 0,75 mm
Austrotherm tepelnoizolačný systém plochej strechy s trapézovým plechom možno realizovať aj so sivým polystyrénom AustrothermGrEPS®.


www.austrotherm.sk