stavebná produkcia totiž stále rastie

Stavebná produkcia na Slovensku sa v auguste 2015 dynamicky rástla a v porovnaní s vlaňajším augustom sa medziročne zvýšila o 9,8 % na 491,9 mil. eur. Oproti júlu tohto roku bola po zohľadnení sezónnych vplyvov o 4,9 % nižšia, oznámil Štatistický úrad SR.

Podľa Stavebných novín podiel tuzemskej stavebnej produkcie na celkových výkonoch stavebníctva SR sa v auguste medziročne znížil o 0,1 percentuálneho bodu (p.b.) na 95,6 % Jej hodnota dosiahla 470,3 mil. eur a oproti augustu minulého roku vzrástla o 9,7 %. Vývoj stavebnej výroby v tuzemsku ovplyvnil najmä rast prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií (o 14,6 %). Nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií mala na tuzemskej produkcii podiel 74,8 %, čo je o 3,2 p.b. viac ako v auguste 2014.

Podiel prác na opravách a údržbe tvoril 24,5 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa objem prác na inžinierskych stavbách zvýšil o 44,8 %, produkcia na budovách klesla o 6,7 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 57,6 %, inžinierske stavby dosiahli podiel 42,4 %.

Stavebná produkcia za prvých osem mesiacov tohto roku dosiahla objem 3,1342 mld. eur a medziročne sa zvýšila o 14,1 %. Výkony realizované na domácom trhu, v tuzemsku vzrástli o 15,1 % na 2,9874 mld. eur. Objem prác na novej výstavbe, modernizácií a rekonštrukcií sa od januára do konca augusta zvýšil o 22 % na 2,2311 mld. eur, stavebné práce na opravách a údržbe klesli o 0,1 % na 731,4 mil. eur.

V štruktúre tuzemskej produkcie vzrástol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 4,3 p.b. na 74,7 %, podiel prác na opravách a údržbe sa znížil na 24,5 %.