po druhýkrát ocení najlepšie projekty energetickej efektívnosti

Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) vyhlasuje 2. ročník súťaže o najlepšie projekty energetickej efektívnosti v Slovenskej republike. O ocenenie EFEKTIA sa môžu uchádzať podnikateľské subjekty, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá so sídlom na území SR, ktoré zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť v priebehu posledných 3 rokov.

Prihlasovanie projektov v oblasti energetickej efektívnosti do 2. ročníka súťaže EFEKTIA je oficiálne spustené. APES-SK aj vďaka nej vysvetľuje nedávne regulačné zmeny, ktoré vychádzajú v ústrety verejnému sektoru. Slovensko sa vďaka nim môže v blízkej budúcnosti dočkať jednej z najväčších obnov verejných budov a zariadení vôbec.

Dlhodobou ambíciou projektu EFEKTIA je zvýšiť povedomie o progresívnych mestách, obciach, organizáciách a spoločnostiach, ktoré svojou aktivitou prispievajú k efektívnemu využívaniu energií. Predstavujú pozitívne a nasledovaniahodné príklady pre mnohých ďalších. Tie najlepšie projekty získajú certifikát, aby ich okolie ako aj široká verejnosť vedeli, že svoju činnosť vykonávajú zodpovedne, znižujú náklady na energie a prispievajú tým ku skvalitňovaniu životného prostredia.

„Sme presvedčení, že na Slovensku je veľký potenciál v oblasti realizácie energeticky efektívnych projektov vo verejnom aj súkromnom sektore. Možnosti ako a kde tieto projekty efektívne realizovať sú naozaj veľké, potenciál však dostatočne nevyužívame. Ak by sa realizovali projekty energetickej efektívnosti iba s 20-percentnou priemernou úsporou, čo sú reálne predpoklady, dokázali by sme ročne ušetriť vo verejnom sektore približne 60 miliónov eur, v priemysle dokonca 340 miliónov,“ hovorí Marcel Lauko, predseda Správnej rady APES-SK.

O ocenenie EFEKTIA 2018 sa môžu uchádzať podnikateľské subjekty, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré v období od mája 2015 do mája 2018 zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť a neboli prihlásené do súťaže v predchádzajúcom ročníku. Generálnym partnerom projektu EFEKTIA sú Slovenské elektrárne.

V 2. ročníku EFEKTIA 2018 sú vyhlásené kategórie:

  1. Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Verejný sektor
  2. Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Súkromný sektor

V každej kategórii môže porota udeliť špeciálne ocenenie za inovatívnosť, garantovanú úsporu energie či cenu širšej odbornej verejnosti.

Všetky informácie sú dostupné na stránke www.efektia.sk a www.apes-sk.eu.