Koniec septembra bude na Slovensku zelený
Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) už po deviatykrát organizuje Týždeň zelených budov na Slovensku. Aj tento rok prebehne súčasne so Svetovým týždňom zelených budov (World Green Building Week). Ide o celosvetovú kampaň zameranú na propagáciu trvalej udržateľnosti, ochranu životného prostredia, ekologického spôsobu života a zdravého bývania. Podujatie sa bude konať od 23. do 29. 9. v Bratislave.
Hlavným mottom tohtoročnej kampane je: Spoločnými silami za ekologické, zdravé a klimaticky odolné prostredie pre všetkých. Cieľom projektu je v čo najväčšej miere podporiť nové technológie a postupy so zameraním sa na zníženie emisií uhlíka (CO2), ktoré produkujú budovy. Najnovšie prieskumy totiž dokazujú, že práve budovy sú zodpovedné za 39 % emisií uhlíka na svete. Z toho 11 % sa uvoľňuje počas výstavby a 28 % predstavuje prevádzkovú fázu – vykurovanie, či chladenie. Podľa organizátorov Svetového dňa zelených budov by sa mali stavebné firmy zamerať na moderné a energeticky účinné materiály a technológie, akými sú vhodná izolácia budov, použitie tepelných čerpadiel, či šetrných svetelných zdrojov. Za rovnako dôležité považujú aj správanie samotného spotrebiteľa, či prevádzkovateľa budovy, ktorí môžu tiež významne ovplyvniť spotrebu energie.
Podľa výkonnej riaditeľky SKGBC Hany Ovesnej, zdravé vnútorné prostredie a pohoda v interiéri je prioritou pre zabezpečenie plnohodnotného prostredia, v ktorom ľudia pracujú, vzdelávajú sa, žijú. „Našou úlohou, a to nielen počas Týždňa zelených budov, je upriamiť pozornosť na požiadavky zdravého bývania a predstaviť projekty, ktoré parametre zelenej budovy spĺňajú,“ uviedla. Ako dodala, do kampane sa okrej odbornej verejnosti zapoja aj študenti stredných škôl, ktorí sa rozhodujú o budúcom vzdelaní či povolaní. „Popri informáciách o udržateľnosti vo výstavbe im predstavíme progresívnych zamestnávateľov“ uzavrela.
Program podujatí:
Pondelok (23. 9. 2019) Slávnostné otvorenie Týždňa zelených budov.
Streda (25. 9. 2019) – Green Business Breakfast „Zdravé rezidencie a zdravé bývanie“.
Piatok (27.9.2019 ) Green Day – zábavno-náučné podujatie pre študentov stredných škôl.
Počas Týždňa zelených budov v minulom roku sme odovzdali cenu od spoločnosti Zumtobel – osvetlenie jednej triedy pre Strednú odbornú školu na Mokrohájskej ul. V Bratislave. V auguste tohto roku bolo osvetlenie pripravené na prevádzku. Dynamické osvetlenie prináša to správne svetlo, v správnom čase a v správnom množstve tam, kde je to potrebné. O jeho prínosoch sa presviedčajú aj študenti a učitelia na tejto strednej škole. Ďakujeme za tento skvelý čin a tešíme sa na skvelú účasť v tomto ročníku.
Viac informácií nájdete na www.skgbc.org.