veľkoformátové novinky

Stavebný systém Ytong teraz prichádza so zásadnou inováciou, ktorú ocenia najmä stavebné spoločnosti, developeri a projektanti. Značka uviedla na trh veľkoformáty, ktoré majú rovnakú prémiovú kvalitu, a ušetrí sa s nimi čas i náklady na stavbu – spotrebuje sa menej maltovín, u radoviek netreba lešenie a znížia sa aj náklady na pracovnú silu. Podnikateľom v stavebníctve sa tak dáva do rúk cenný nástroj na získanie konkurenčnej výhody – môžu stavať rovnako kvalitne, ale za kratší čas a s menšími nárokmi na stále viac nedostatkovú pracovnú silu.

Veľkoformát pre vonkajšie obvodové steny

S použitím prvkov Ytong Jumbo, ktoré sú vhodné pre strojové murovanie, je vymurovaná plocha osemkrát väčšia v jednom kroku. Znižujú sa tak nároky na personál – stačia dvaja pracovníci a aj pre nich je vďaka tejto technológii práca fyzicky menej namáhavá. Po stránke kvality sa dokonca zvýši presnosť steny. Veľkoformát sa používa pre nosné i nenosné obvodové a vnútorné múry, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažných aj viacpodlažných budov. Vyrába sa v dvoch triedach pevnosti – universal P 3 450 a Statik P4 550, rozmery sú 1 000 mm dĺžka, 500 mm výška, 250 mm šírka. Tvárnice sa murujú strojovo pomocou malých žeriavov s montážnymi samosvornými kliešťami.

Priečkové panely Ytong

Tvárnice Ytong Jumbo

Veľkoformátové tvárnice Silka Tempo

Pílenie veľkoformátových tvárnic

Murovacia malta Silka

Vápennopiesková Silka Tempo aj pre akustické deliace steny

Veľkoformátové tvárnice možno použiť pre nosné aj nenosné obvodové, vnútorné a akustické deliace steny. Veľkoformátová novinka Silka Tempo skráti čas murovania o šesťdesiat percent a zníži fyzickú náročnosť pre pracovníkov. Vyrába sa v dvoch šírkach 180 mm a 240 mm a dĺžka je 500 mm a výška 600 mm. Vďaka svojej presnosti zvyšuje kvalitu steny.Murovanie prebieha rovnako pomocou mini žeriavu a dá sa tak dá ľahko kombinovať s tvárnicami Ytong Jumbo.

Murovacia malta XP

Tvárnice sa murujú strojovo pomocou malých žeriavov s montážnymi samosvornými kliešťami.

Priečky a panely vnútorných nenosných a deliacich stien

Konštrukčne vystužené priečkové panely Ytong sa vyrábajú na mieru podľa výšky poschodia, s maximálnou výškou 3 m. Ideálne sú pre veľké plochy s malým členením a požiadavkou na rýchlu výstavbu. Použitie tejto inovácie ušetrí až polovicu pracovných síl a zväčší úžitkovú plochu. Navyše zabezpečí výstavbu tenkých, pevných a rovných priečok. Povrch panelov je hladší než v prípade bežného pórobetónového muriva, čo umožňuje jednoduché vykonávanie povrchových úprav či vyhotovenie stien bez povrchových úprav. Spájajú sa murovacou maltou XP, ktorá je priamo vyvinutá na panely a má vyššiu pevnosť.

Výrobca ponúka zapožičanie všetkej potrebnej mechanizácie – mini žeriav, kliešte, schodíky, nahrádzajúce lešenie, manipulačný vozík a hever.

Služby pre jednoduchšiu prácu na stavbe

Výrobca ponúka zapožičanie všetkej potrebnej mechanizácie – mini žeriav, kliešte, schodíky nahrádzajúce lešenie, manipulačný vozík a hever. Súčasťou dodávky sú aj plány kladenia na mieru a technickí poradcovia poskytujú všetku potrebnú odbornú podporu.

www.ytong.sk