Slovenskí stavbári očakávajú rast výkonu sektora o 2,4 %

Slovenské stavebníctvo v roku 2019 vzrastie v priemere o 2,4 %, rast však bude v dlhodobom horizonte spomaľovať a v roku 2020 sa očakáva už iba na úrovni kladnej stagnácie. Tržby stavebných firiem porastú rýchlejšie než výkon sektora, a to v priemere o 4,5 %. Zásobník práce majú spoločnosti aktuálne zaplnený na 7,6 mesiacov dopredu. Ceny práce a materiálov sa oproti minulému roku zvýšili o 15, respektíve 13 %. V nadväznosti na to hodlajú riaditelia stavebných firiem v roku 2019 zdražovať realizácie v priemere o 5,0 %. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2018 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

Výkon slovenského stavebníctva v roku 2019 ďalej mierne porastie. Riaditelia stavebných spoločností predikujú nárast stavebnej produkcie v priemere o 2,4 %. Značný rozdiel v predpovediach však panuje v závislosti na veľkosti firmy. Zatiaľ čo malé stavebné spoločnosti očakávajú v danom období rast 2,6 %, veľké firmy, naopak, hovoria o kladnej stagnácii (rast 0,5 %). „V prípade, že budú spustené k realizácii nové veľké infraštruktúrne projekty a zároveň budú pokračovať už rozpracované projekty, rok 2019 bude skúškou stavebných firiem. Už tohoročný deficit odborného personálu, nárastu cien miezd, materiálu a služieb bude určite gradovať aj v budúcom roku. Úspešný bude ten, kto tieto fakty bude schopný efektívne riadiť a ovládnuť,“ hovorí Miroslav Beka, prokurista a riaditeľ spoločnosti, HOCHTIEF SK s. r. o.

V dlhodobom horizonte však bude tempo rastu výrazne spomaľovať a v roku 2020 sa bude, podľa riaditeľov, pohybovať na úrovni 0,6 %. Aj tu sú optimistickejšie malé stavebné firmy s odhadovaným rastom 0,7 % oproti veľkým spoločnostiam očakávajúcim čistú stagnáciu (0,0 %).

Tržby stavebných spoločností porastú v tomto aj nasledujúcom roku rýchlejšie než výkon sektora. Riaditelia očakávajú v tomto roku zvýšenie tržieb o 4,5 % oproti roku 2018, pričom výrazne optimistickejšie sú v predikciách spoločnosti zamerané na inžinierske stavby (rast 6,0 %). V nasledujúcom roku, potom tržby stavebných firiem vzrastú o ďalších 2,3 %.

„Očakávame spomalenie výkonu stavebníctva oproti roku 2018, pričom pre našu spoločnosť taktiež očakávame tržby len na úrovni roka 2018,“ tvrdí Marián Hybler, projektový manažér, STAVIT, inžiniersko-architektonické služby. Svoj pohľad tiež pridáva Miloš Milanovič, riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o. „V slovenskom stavebníctve bude rok 2019 na podobnej úrovni ako rok 2018 a naše tržby budú tento vývoj kopírovať.“

 

Stavebné firmy majú zásobník práce aktuálne zaplnený na 7,6 mesiacov dopredu. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o rovnaký počet mesiacov pre 55 % spoločností, necelá tretina (28 %) firiem hovorí o zlepšení a pätina (17 %) si, naopak, v tomto ohľade od minulého roka pohoršila.

Osem z desiatich stavebných spoločností avizuje rastúce náklady na prácu aj materiál, pričom ceny práce vzrástli za posledný rok v priemere o 15 % a materiálové náklady o 13 %. To je tiež jedným z hlavných dôvodov plánovaného zvyšovania cien realizácií stavebnými spoločnosťami. V roku 2019 hovorí o zdražení drvivá väčšina (90 %) riaditeľov, pritom v priemere ceny vzrastú o 5,0 %. Zvyšovanie cien realizácií bude pokračovať aj v roku 2020, a to o 3,1 %.

„Nie je možné túto skutočnosť kvantifikovať jedným číslom v %. Nárast cien je rozmanitý podľa typu práce a druhu materiálu. Najvýraznejšie sa zvýšili náklady na špecializované činnosti a práce, ide o zvýšenie o 30 % a viac. U materiálov napríklad výrazne vzrástli ceny ocele (mäkkej aj tvrdej výstuže), ale napríklad cena betónov stúpala miernejšie. Pri výrobkoch (prefabrikáty, rúry, tvárnice…) ceny rástli prevažne z dôvodu zvyšovania ceny práce,“ komentuje situáciu Ján Záhradník, obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q4/2018 bude už čoskoro publikovaná na: www.ceec.eu