Termín: sobota 15. 9. 2018
Miesto: podmostie Mosta SNP v kontakte s nábrežím Dunaja, Rybným námestím a Podhradím
Začiatok: o 15.00 pod Mostom SNP_ Nábrežie arm. gen. L. Svobodu_Bratislava

Program: interaktívna prechádzka pre verejnosť sprevádzaná komentármi a voľnou diskusiou na tému plánovania verejného priestoru pod Mostom SNP v Bratislave
14:45- 15:00
stretnutie pod Mostom SNP_ Nábrežie arm. gen. L. Svobodu
15:00- 16:00
urban walk_plánovacia prechádzka s verejnosťou v okolí Mosta SNP
16:00- 17:00
urban talk_ voľná diskusia

Plánovacia prechádzka Urban Walk pod Mostom SNP bude zameraná na zlepšenie prepojenia historického centra priestorov Hviezdoslavovho námestia, Rybného námestia s Podhradím a nábrežím Dunaja. Urban walk je metóda využívaná ako nástroj participácie obyvateľov i odborníkov pri tvorbe verejných priestorov. Komunikáciu organizátori akcie považujú sa základ pri tvorbe živého mesta. Cieľom je preskúmať silný príbeh priestorov okolia Mosta SNP a nájsť podnety pre budúcu atraktívnu podobu verejných priestorov podmostia. Urban walk ponúka genézu historických súvislostí, pomenovanie súčasných problémov a možnosti riešení do budúcnosti. Plánovacou prechádzkou budú sprevádzať architekti pôsobiaci na Fakulte architektúry STU v Bratislave Tomáš Hanáček, Katarína Fejo a Vladimír Hain.

Organizátori:
Tomáš Hanáček, architekt, autor konceptu URBAN WALK
odborný asistent, Ústav urbanizmu a územného plánovania, FA STU v Bratislave
kontakt: hanacek.tomas@gmail.com +421 902 151 840
Katarína Fejo, architekta
odborná asistentka, Ústav urbanizmu a územného plánovania, FA STU v Bratislave
kontakt: katka.bohacova@atelierart.sk +421 907 103 507
Vladimír Hain, architekt
odborný asistent, Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb, FA STU v Bratislave
kontakt: vladimirhain@gmail.com +421 904 471 618

Partneri:
Fakulta architektúry STU v Bratislave - Urban walk_participatívne plánovanie