Dňa 20. mája sa v Czech Photo Centre na umeleckom bulvári v Prahe konalo slávnostné odovzdávanie cien študentom, ktorých súťažné návrhy vybrala odborná porota na ocenenie v 24. ročníku súťaže Xella. Zadaním súťaže bolo dotvorenie bulváru v mestskej štvrti Butovice, kde plánuje investor postaviť stometrovú vežu Dream Tower. Do súťaže prišlo spolu 24 súťažných návrhov, z ktorých porota na svojom zasadnutí v dňoch 12. a 13. marca vybrala 5 návrhov na ocenenie. Ide o česko-slovenskú súťaž, do ktorej sa zapájajú študenti vysokých škôl stavebného a architektonického zamerania z Čiech aj Slovenska a aj slávnostné vyhlasovanie víťazov je spoločné česko-slovenské. Do Prahy teda pricestovali aj ocenení študenti zo Slovenska. Okrem cien odbornej poroty si niektorí študenti odniesli domov aj špeciálne ceny mediálnych partnerov súťaže.

www.ytong.sk

Na fotografii sú víťazi súťaže Jirí Formánek a Norbert Lichý z FA ČVUT, Praha, ktorí si za svoj návrh „Dvojičiek“ odniesli 1. cenu.