Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) organizuje v tomto roku 29. ročník konferencie

Vnútorná klíma budov 2018
na tému
Úspory energie verzus vnútorné prostredie  

Konferencia sa uskutoční v dňoch 27. a 28. XI. 2018, v Hoteli ATRIUM***, v Novom Smokovci.

Cieľom konferencie je zabezpečiť interdisciplinárne stretnutie odborníkov z oblasti tvorby obytného a pracovného prostredia, tento krát zamerané na otázky rozličných environmentálnych vplyvov.

Konferencia je rozdelená d 5. základných sekcií:
Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie,
Environmentálne hodnotenie - fyzikálne zložky,
Environmentálne hodnotenie - chemické zložky,
Energetické hodnotenie - stavebné konštrukcie,
Energetické hodnotenie - technika prostredia.
 
Konferencia je určená širokému okruhu odborníkov, najmä však architektom, projektantom, staviteľom, správcom a prevádzkovateľom budov, súčasne však aj hygienikom a epidemiológom, taktiež pracovníkom z oblasti životného prostredia, zástupcom vedy, výskumu a školstva.

Program konferencie nájdete TU.