Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta STU v Bratislave,
Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS - Odborná sekcia CESTNÉ STAVITEĽSTVO
Kongres STUDIO, spol. s r.o.


Vás pozývajú na


XXVI. seminár Ivana POLIAČKA
s medzinárodnou účasťou


pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR
a dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD.

29. september 2021
Bratislava, Hotel Bratislava****


VÝSTAVBA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY


viac informácií na : www.kongres-studio.sk/inpage/seminar-ivana-poliacka-2021/