Zábavné vzdelávanie detí o architektúre

Tento ročník projektu DETI A ARCHITEKTÚRA 2020 vyvrcholil 23. novembra zasadnutím poroty k výtvarnej súťaži na tému „Peší most cez rieku“. Tento rok sa totiž žiaci  5. a 6. ročníka základných škôl a prímy a sekundy osemročných gymnázií vzdelávali o mostoch. Výtvarnej súťaží predchádzalo vzdelávanie žiakov prostredníctvom interaktívneho e-kurzu zameraného na tému mosty. Téma tohtoročného interaktívneho e-kurzu – Mosty – nebola vybraná náhodou. Mosty sú totiž unikátne stavebné diela, ktoré spájajú dva brehy riek, nábrežia, ale aj krajinu a predovšetkým ľudí, ktorí v nej žijú. Mosty zároveň prinášajú nielen novú dimenziu vnímania architektúry, ale aj spoznávanie významných slovenských a svetových architektov a ikonických architektonických mostných diel vo svete a na Slovensku.

„História staviteľstva dokazuje, že mosty sú staré ako ľudstvo samé. Mnohé sú ukážkou remeselnej zručnosti, konštrukčnej vynaliezavosti a umeleckého cítenia ľudstva. A preto boli tieto fascinujúce stavebné diela inšpiráciou tohoročného e-learningového kurzu,“ hovorí autorka projektu architektka Darina Lalíková. Celkovo pozostával tohoročný e-kurz z piatich častí, počas ktorých deti spoznajú najstaršie a najznámejšie staroveké a stredoveké mosty, mosty postavené od 18. až do začiatku 21. storočia a najzaujímavejšie pešie lávky vo svete. V 5. časti e-kurzu boli predstavené  najoriginálnejšie mosty a lávky postavené u nás na Slovensku. Kurz sa tak ako každý rok končil veľkým kvízom. Tu si deti preverili znalosti získané počas online vzdelávania a následne maľovali svoju predstavu pešieho mosta cez rieku. Ocenené výtvarné práce ako aj video zo zasadnutia poroty bude koncom novembra zverejnené na www.detiaarchitektura.sk. Slávnostnú vernisáž ako aj tematickú vychádzku po architektúre Bratislavy musel organizátor presunúť kvôli aktuálnym korona opatreniam až na jar budúceho roka.

Autorom víťaznej práce je Filip Goč z Ružomberka

Organizátorom projektu DETI A ARCHITEKTÚRA je už od roku 2013 Občianske združenie EUROARCH,  hlavným partnerom je spoločnosť JTRE, partnermi projektu sú spoločnosti CEMMAC, a.s., DOPRAVOPROJEKT, a.s., MINI, Geotechnik SK a Slovenská komora stavebných inžinierov. Realizáciu projektu podporila aj Nadácia SPP.

 

Cena Vydavateľstva EUROSTAV

www.detiaarchitektura.sk