Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o, a TONDACH SLOVENSKO, s. r. o.

Vladimír Šablica odchádza zo spoločností Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o, a TONDACH SLOVENSKO, s. r. o. Jeho nástupcom na poste generálneho riaditeľa sa stal Miroslav Cino, ktorý vo firme pôsobí ako finančný riaditeľ a konateľ.

Miroslav Cino je od 1. apríla 2019 poverený vedením spoločností Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o. a TONDACH SLOVENSKO, s. r. o.

Miroslav Cino 

Na post generálneho riaditeľa nastúpil po tom, ako svoje pôsobenie v spoločnostiach ukončil Vladimír Šablica, generálny riaditeľ a obchodný riaditeľ.

Vladimír Šablica

Na pozíciu obchodného riaditeľa nastúpil Ivan Zbiňovec, ktorý doteraz pôsobil ako vedúci predaja pre stredné a východné Slovensko.

Konateľmi spoločností zostávajú Miroslav Cino a Markus Borbely. Ivan Zbiňovec sa stáva prokuristom oboch spoločností.

Viac info na: www.wienerberger.sk