Nová kniha Stavbyvedúci...

Nová kniha Stavbyvedúci... 14.10.2015

Od konca novembra 2015 nová kniha Stavbyvedúci...

Keďže povinnosti stavbyvedúceho sa v súvislosti s pokrokom v stavebníctve a s používaním nových technológií dopĺňajú a menia, rozhodlo sa Vydavateľstvo EUROSTAV osloviť autorov knihy Stavbyvedúci, prof. Ing. Máriu Kozlovskú, PhD., a prof. Ing. Ivana Hybena, PhD., aby pripravili texty pre nové prepracované a doplnené vydanie.

Slovenskí stavbári sa tešia,

Slovenskí stavbári sa tešia, 29.09.2015

stavebná produkcia totiž stále rastie

Stavebná produkcia na Slovensku sa v auguste 2015 dynamicky rástla a v porovnaní s vlaňajším augustom sa medziročne zvýšila o 9,8 % na 491,9 mil. eur. Oproti júlu tohto roku bola po zohľadnení sezónnych vplyvov o 4,9 % nižšia, oznámil Štatistický úrad SR.