Eurostav 11a12/2015 s novým obsahom

Eurostav 11a12/2015 s novým obsahom 14.10.2015

s novým obsahom

Doteraz bolo už tradične posledné číslo časopisu Eurostav venované Stavbe roka a prezentácii jednotlivých do súťaže prihlásených stavebných diel. Síce sú prípravy 21. ročníka súťaže Stavba roka 2015 už v plnom prúde, jej výsledky budú vyhlásené až budúci rok na jar. Preto sa redakcia časopisu Eurostav rozhodla pre iný obsah posledného dvojčísla.

Nová kniha Stavbyvedúci...

Nová kniha Stavbyvedúci... 14.10.2015

Od konca novembra 2015 nová kniha Stavbyvedúci...

Keďže povinnosti stavbyvedúceho sa v súvislosti s pokrokom v stavebníctve a s používaním nových technológií dopĺňajú a menia, rozhodlo sa Vydavateľstvo EUROSTAV osloviť autorov knihy Stavbyvedúci, prof. Ing. Máriu Kozlovskú, PhD., a prof. Ing. Ivana Hybena, PhD., aby pripravili texty pre nové prepracované a doplnené vydanie.