28. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie VYKUROVANIE 2020 13.01.2020


Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA 

Stavebná fakulta STU Bratislava,

Katedra TZB Slovenská komora stavebných inžinierov

vás pozývajú 

 

na tradičnú 28. konferenciu so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2020, ktorá je v tomto roku zameraná na tému „Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom“.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

  • Energetika budov
  • Progresívna výroba tepla
  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Automatizácia vo vykurovaní
  • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 15.1.2020 

Prihlášku na konferenciu a podrobný program nájdete na stránke Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia.http://www.sstp.sk/podujatia/kalendar-akcii/vykurovanie-2020-177_69sk.html

Eurostav 11a12/2015 s novým obsahom

Eurostav 11a12/2015 s novým obsahom 14.10.2015

s novým obsahom

Doteraz bolo už tradične posledné číslo časopisu Eurostav venované Stavbe roka a prezentácii jednotlivých do súťaže prihlásených stavebných diel. Síce sú prípravy 21. ročníka súťaže Stavba roka 2015 už v plnom prúde, jej výsledky budú vyhlásené až budúci rok na jar. Preto sa redakcia časopisu Eurostav rozhodla pre iný obsah posledného dvojčísla.

Nová kniha Stavbyvedúci...

Nová kniha Stavbyvedúci... 14.10.2015

Od konca novembra 2015 nová kniha Stavbyvedúci...

Keďže povinnosti stavbyvedúceho sa v súvislosti s pokrokom v stavebníctve a s používaním nových technológií dopĺňajú a menia, rozhodlo sa Vydavateľstvo EUROSTAV osloviť autorov knihy Stavbyvedúci, prof. Ing. Máriu Kozlovskú, PhD., a prof. Ing. Ivana Hybena, PhD., aby pripravili texty pre nové prepracované a doplnené vydanie.