CE ZA AR 2020 výzva na prihlasovanie diel 13.05.2020

Slovenská komora architektov zverejnila výzvu na prihlasovanie architektonických diel do 19. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2020.