Galéria stavieb

Bratislava Business Center 1 Plus
Architekt:
Bogár Králik Urban - Michal Bogár, Ľubomír Králik, Ľudovít Urban

Publikované:
Časopis EUROSTAV 9/2012

V Bratislave bude onedlho dokončená prvá zelená administratívna budova Bratislava Business Center 1 Plus (BBC 1 Plus), ktorá ponúka kancelárske priestory triedy A, použitie moderných technológií a vysokú energetickú účinnosť. Situovaná je medzi Jarabinkovou a Plynárenskou ulicou a tvorí plynulé prepojenie s existujúcim komplexom BBC 1. Ide o trvalo udržateľnú stavbu, ktorá vďaka nízkym prevádzkovým nákladom, zdravému pracovnému prostrediu a zodpovednému prístupu k životnému prostrediu bude spĺňať vysoké európske štandardy pre ekológiu a energetickú účinnosť so snahou získať medzinárodný certifikát LEED úrovne Silver, vzťahujúci sa na „Core and Shell“, t. j. na skelet, technologické systémy a fasádu budovy.


Urbanistické riešenie

Budova BBC 1 Plus je situovaná v najrozvinutejšej administratívnej zóne Bratislavy, medzi Plynárenskou a Jarabinkovou ulicou. Do pomerne zložitého kontextu sa autori po mnohých štúdiách nakoniec rozhodli osadiť budovu, ktorá vytvorila rozhranie medzi zástavbou administratívnych budov a polyfunkčným komplexom 3nity Lifestyle Residence a súčasne na prízemí nadväzuje na tradíciu bratislavských pasáží. Veľkou výhodou projektu je ľahká a rýchla dostupnosť do všetkých dôležitých častí mesta a najmä jednoduché napojenie na kľúčové dopravné uzly. Okrem parkovacej garáže, budova svojím vybavením podporuje aj alternatívne druhy dopravy – poskytuje stojany na bicykle aj so zázemím v podobe sprchových kútov a šatní.

 

Architektonické a dispozičné riešenie

Nový komplex BBC 1 Plus tvorí architektonicky jednoduchá 12-podlažná hlavná hmota osadená takmer kolmo na štvorpodlažnú podnož na Jarabinkovej ulici. Križovanie dominantnej časti budovy s hmotou podnože vytvára zaujímavý architektonický akcent. Použité materiály podčiarkujú celok založený na jednoduchých a čistých líniách.Komplex je tiež prispôsobený orientácii na svetové strany a na južnej a západnej fasáde je vybavený poloautomatickými exteriérovými žalúziami. V hlavnej hmote BBC 1 Plus sú na typických podlažiach umiestnené flexibilné priestory pre administratívu s dvoma komunikačnými jadrami so schodiskami a šiestimi osobnými výťahmi – v dvoch výťahových halách sú po 3 výťahy, z toho jeden so zväčšenou kabínou na prepravu nákladu. Ďalšie štyri výťahy v dvoch komunikačných jadrách obsluhujú samostatnú časť parkovacích garáží s kapacitou 312 parkovacích miest, ktoré sú na piatich poschodiach. Vďaka jednoduchému a vysoko efektívnemu architektonickému konceptu je možné na každom z podlaží vytvoriť až 8 samostatných  prenajímateľných jednotiek. Typické podlažie ponúka celkovú plochu 1 409 m2. Najmenšie kancelárske priestory sú k dispozícii už od 119 m2. Svetlá výška priestorov je 2,85 metra, v chodbách je 2,50 metra. Každá prenajímateľná jednotka má vlastný vstup a samostatné meranie spotreby energií. Optimalizovaná hĺbka jednotlivých traktov budovy zabezpečuje ideálne presvetlenie priestorov. Vetranie kancelárií je pomocou vzduchotechniky, s možnosťou priameho vetrania oknami. Kvôli komfortu a bezpečnosti majú užívatelia BBC 1 Plus k dispozícii priamo v budove samoobslužnú reštauráciu (400 miest), kaviareň, trafiku, lekáreň, kaderníka a ďalšie služby, ktoré pribudnú v novej časti pasáže. Budova je prístupná 24 hodín denne, 365 dní v roku. Vo vstupnej hale budovy sú dva recepčné pulty s recepčným a bezpečnostným personálom.
Bezpečnosť komplexu zvyšuje vstup a vjazd cez čipové karty, spoločné priestory sú monitorované bezpečnostnými kamerami, objekt je vybavený elektronickou zabezpečovacou a požiarnou signalizáciou. Bezpečnostná služba zabezpečuje nepretržitú fyzickú ochranu objektu. Elektronický systém manažmentu budovy umožňuje okamžitú kontrolu a prehľad nad všetkými systémami budovy z kontrolného strediska v budove. Kritické systémy budovy sú zálohované cez dieselagregát.

Materiálové a konštrukčné riešenie

Pri výstavbe BBC 1 Plus boli použité lokálne a certifikované materiály, dovážané z čo najkratšej vzdialenosti (do 805 km), aby sa predišlo nadmernej tvorbe CO2 už počas samotnej výstavby. Nosná železobetónová konštrukcia je dimenzovaná na nadštandardné zaťaženie v kancelárskych aj servisných priestoroch. Budova má hliníkovo-sklenú fasádu s izolačným zasklením, ktoré má pomerne nízke hodnoty U (1,1), vďaka čomu je efektívna z hľadiska ochrany pred tepelnými stratami. Fasádny raster ponúka možnosť kotvenia priečok na fasádu po každom 1,3 metrovom module. Vo vstupnej hale a výťahových lobby je dlažba z prírodného kameňa, obklad stien je z farebného skla a stropy tvoria farebný akcent, bol tu použitý  laminátový strop vo farbe červeného vína. Vo všetkých  prenajímateľných administratívnych priestoroch je kvôli flexibilite zariadenia zdvojená podlaha s použitím podlahového rastra s prípravou na finálny povrch z kobercových šablón. Podhľady sú riešené ako chladené metalické stropy. Priečky sú sadrokartónové, dvere s povrchovou úpravou laminát. Ako nadštandard je možné osadiť zasklené deliace priečky a dvere. V serverovej miestnosti je antistatická podlahová krytina z PVC, protipožiarne dvere a predpríprava na chladenie. V kuchynke je keramický obklad a príprava prívodov pre spotrebiče. Pre každú prenajímateľnú jednotku sú inštalované samostatné merače spotreby energií, čím je zabezpečená samostatná regulácia kúrenia, chladenia aj osvetlenia. Podzemná garáž má strojovo vyhladený, vystužený poter vyspádovaný k odparovacím žľabom a inteligentne riadené vetranie s detektorom CO2.


Technické a technologické riešenie

Náklady na kúrenie, ale hlavne na chladenie predstavujú v každej budove vždy veľkú časť z celkových prevádzkových nákladov budovy. Preto bolo použité na fasáde BBC 1 Plus špeciálne sklo, ktoré má výborné izolačné vlastnosti, výrazne prispieva k redukcii tepelných ziskov v lete a strát v zime, a tým napomáha k hospodárnej prevádzke budovy. Súčasne však prepúšťa dostatok svetla do kancelárskych priestorov. Na južnej a západnej strane budovy, kde sú tepelné zisky najvýraznejšie, sú nainštalované poloautomatické  exteriérové žalúzie. Ich senzory automaticky upravia intenzitu tienenia, vďaka čomu sú vytvorené podmienky zodpovedajúce maximálnemu komfortu. Chladenie kancelárskych priestorov zabezpečuje systém stropného chladenia, ktorý chlad rovnomerne rozptyľuje cez rúrkový systém ukrytý v podhľadoch, čím postupne vychladí jednotlivé kancelárie. Na rozdiel od bežného chladenia (cez fan-coily) chladené stropy nevytvárajú zdraviu škodlivé prúdenie vzduchu, nadmerný hluk a nerozvirujú prachové častice, čím prispievajú k celkovej pohode a zdravšiemu pracovnému prostrediu.
Okrem stropného chladenia je kvalita vnútorného prostredia BBC 1 Plus podporená aj systémom zvlhčovania vzduchu, dôležitým hlavne v zimných mesiacoch. Rovnomerné kúrenie je zabezpečené cez nízkoteplotné radiátory, bez lokálneho prehrievania a bez vytvárania väčších tepelných rozdielov v rámci jednotlivých kancelárií. K celkovej mikroklíme v budove prispejú aj zelené strechy a zelené terasy, ktoré tvoria viac ako 50 % z celkových strešných plôch. Pre zníženie spotreby vody sú na toaletách namontované úsporné vodovodné a sprchovacie batérie. Osvetlenie niektorých spoločných priestorov je aktivované pohybovými senzormi čím sa šetrí spotreba elektrickej energie. V budove je zavedený aj koncept separácie odpadu. Moderná BBC 1 Plus poskytne svojim užívateľom najvyšší štandard kancelárskych priestorov a zároveň ušetrí budúcim nájomcom nemalé výdavky na prevádzkové náklady, čo je v porovnaní s bežnými administratívnymi budovami najvyššieho štandardu veľká výhoda. Zelené kancelárske budovy všeobecne neprinášajú iba úsporu energie, ale prispievajú aj ku kvalitnému pracovnému prostrediu, tým pádom nižšej chorobnosti, vyššej spokojnosti a produktivite práce ale hlavne presadzujú zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Pripravené v spolupráci s Ing. arch. Ľudovítom Urbanom
Foto: Ľubo Stacho


Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG