Galéria stavieb

Hotel Elizabeth, Trenčín
Architekt:
architektonické riešenie: Ing. arch. Boris Džadoň, Ing. arch. Ján Polášek Interiér: Ing. arch. Karol Kállay, Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta

Publikované:
Časopis EUROSTAV 10/2012

Dominantou mesta Trenčín i celého stredného Považia je stredoveký Trenčiansky hrad, týčiaci sa na mohutnom skalnom brale, neďaleko ktorého práve úspešne dokončili rekonštrukciu a prestavbu historickej budovy na exkluzívny hotel Elizabeth. Základnou myšlienkou konceptu bolo zdevastovanú a zanedbanú budovu pretvoriť na moderný hotel, spĺňajúci kritériá kategórie 4 hviezdičiek, s rešpektom k jej pôvodnému secesnému rázu. Hostia hotela môžu okrem moderne zariadených izieb obdivovať a navštíviť aj luxusné rímske kúpele, reštauráciu, kaviareň, lobby bar, kasíno i priestory vhodné nielen na pracovné stretnutia a konferencie.

Hotel Elizabeth má 110-ročnú slávnu a do ďalekej minulosti siahajúcu históriu a to hlavne vo forme príbehov a významných udalostí, ktoré boli súčasťou jeho existencie. Tomu aj zodpovedá historická fasáda hotela, ktorá bola spolu s interiérom, odborne renovovaná v súlade s pamiatkovými limitmi. Blízkosť skalného brala využili autori rekonštrukcie na zatraktívnenie interiéru. Z letnej terasy hotela a z reštaurácie môžu hostia obdivovať na skalnom brale unikátny, takmer 2 000 rokov starý rímsky nápis.


Postup rekonštrukcie a prestavby

Z architektonického hľadiska možno rekonštrukciu a prestavbu hotela rozdeliť na dve základné časti: rekonštrukciahistorických prvkov a návrh nových tvarov a prvkov. Historické časti budovy boli „očistené“ od novodobých prístavieb a neskorších zásahov. Postupne boli zrekonštruované v súlade s Inventarizáciou hodnotových prvkov v budove a podmienkami stanovenými Krajským pamiatkovým úradom. Novotvary – nové časti budovy (hotelová
hala, kuchyňa so strešnou terasou, wellness) autori navrhli a zrealizovali ako moderné s architektúrou prislúchajúcou pre 21. storočie s použitím tvaroslovia i materiálov, ktoré nekonkurujú pôvodným historickým častiam i prvkom a vo svojej transparentnosti konštrukcií ich nechávajú úplne vyniknúť.

Architektonické a materiálové riešenie

Do pôvodného zásobovacieho dvorného priestoru autori vložili novú funkciu hotelovej haly, ktorá sa stala novým jadrom – srdcom – celej dispozície. Rehabilitácii tohto priestoru, lemovaného pôvodnými časťami, bolo nutné podriadiť existujúce funkcie hotela. Pôvodné murované prepojenie uličného objektu s dvorným blokom bolo nahradené zaskleným spojovacím krčkom, čím sa dosiahlo transparentné otvorenie novonavrhnutej hotelovej haly, jej lepšie presvetlenie a umožnenie výhľadu na skalné bralo. Novo vložené zasklené konštrukcie strechy a stien hotelovej haly rešpektujú pôvodné fasády historických objektov. Hala je zastrešená sklom so subtílnou oceľovou konštrukciou.

Ďalšou základnou podmienkou rekonštrukcie bolo využitie existujúceho podkrovia, ktorého technicko-stavebná hodnota nezodpovedala žiadnej možnosti jeho využitia. V tejto súvislosti je nutné spomenúť aj statické narušenie základov a následné naklonenie uličnej fasády spôsobené výkopovými prácami a odčerpávanie podzemných vôd pri realizácii podchodu v tesnej blízkosti hotela. Stabilizovanie základov bolo realizované systémom mikropilót. Nová strešná oceľová konštrukcia podkrovia priestorovo umožnila rozšíriť ubytovacie kapacity o nové luxusné hotelové izby s VIP klubom. Pôvodný tvar strechy bol dodržaný, niektoré jej prvky boli demontované a znovu (po repasácii) namontované, iné nahradené vernými replikami. Veľmi závažným rozhodnutím bola aj asanácia schodov v pôvodnej vstupnej hale, čím sa obnovil jej monumentálny priestor a spolu s novými schodmi, fontánou, zasklenou galériou a pôvodnými štukami posilnil jej reprezentačný charakter vstupu do hlavných odbytových stredísk. Asanáciou kotolne, ktorá bola realizovaná ako prístavba v 80. rokoch minulého storočia, sa otvorila východná časť fasády, čo umožnilo vytvoriť hospodársky vstup pre zásobovanie z rozšíreného parkoviska hotela.

Vytvorením nového hotelového vstupu (v mieste pôvodného zásobovacieho podchodu) vzniklo ďalšie prepojenie parteru hotela s mestom a tiež to umožnilo prevádzkovať hotel mimo spoločenských akcií v priestoroch kaviarne, reštaurácie a kasína. V pôvodnej ubytovacej časti hotela boli kompletne prestavané a obnovené hotelové izby s hygienickým zázemím. Štruktúra spoločenských priestorov bola dodržaná, vymenené boli interiéry a technické vybavenie (Reštaurácia Elizabeth, Kaviareň Sissi, Casíno Monte Carlo, Konferenčné centrum). Novo zrealizované bolo wellness – rímske kúpele a kuchyňa so strešnou terasou s výhľadom na rímsky nápis. Technické vybavenie celého hotela je navrhnuté na špičkovej úrovni, spĺňajúce požiadavky modernej prevádzky a štandardov 4-hviezdičkového hotela. Hotelové izby a spoločenské priestory sú klimatizované. Hotelové haly majú podlahové vykurovanie doplnené o umelé vetranie.

Návrh a realizácia interiérov

Interiérové riešenie jednotlivých dekoračných zón zodpovedá ich funkciám a rešpektuje priestory do ktorých sú situované. Pre pôvodné spoločenské priestory (kaviareň, reštaurácia, salóniky, konferenčná sála, niektoré hotelovéizby a wellness – rímske kúpele) bol zvolený klasickejší dizajn interiérového riešenia. Novovytvorené priestory (hotelová hala s lobby barom, recepciou a novou terasou nad kuchyňou) majú súčasný moderný dizajn. Interiér kasína má svoj špecifický charakter vyplývajúci z prevádzky.

Súčasnou rozsiahlou rekonštrukciou a prestavbou na moderný bussiness wellness hotel, ktorý očarí aj tú najnáročnejšiu klientelu, sa ešte viac zvýraznila krása secesného štýlu, v ktorom bol hotel Elizabeth postavený, a vyzdvihla jeho neopakovateľná historická atmosféra.

Pripravené v spolupráci s Ing. arch. Jánom Poláškom
Foto: Hotel Elizabeth Trenčín

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG